Movement

Czytaj Dalej

Women's Liberation Movement

In the past women had no politycal rights of any kind.They could not make any decisions with regard to their own children or their own property.The history of women's emancipation is largely the history of their struggle for the right to have a job.The first world war brought about the first radical change in...

BROTHERHOOD MOVEMENT, ruch braterstwa

Ruchspoł., którego celem jest pomoc w pełnym rozwoju osobowościczłowieka i życia rodziny bez względu na wyznanie i pochodzeniespołeczne.

Zapoczątkowany 1875 przez anglikanina J. Blackhama, wywodzisię z akcji tzw. Adult School, propagującej pod wpływemodrodzenia rei. i metodyzmu (-> metodyści)...

HUMAN POTENTIAL MOVEMENT (HPM)

Ruch ukrytych potencjalnych możliwości ludzkich. Intelektualny ipraktyczny prąd i kierunek poszukiwań nowych możliwości tkwiących wczłowieku, przytłumionych przez skostniały, sformalizowany i pozostającypod dyktatem techniki i mitu o dobrobycie, styl życia. Nurt ten wywodzisię z podstaw psychologii...