Motyw ucieczki w literaturze

Ucieczka - Uciekanie skądś i przed czymś, nagłe opuszczenie jakiegoś miejsca, wydostanie się, schronienie gdzieś. W innym sensie może być rozumiana jako ucieczka przed samym sobą czy rzeczywistością.

Biblia (ST) - 1) Lot, ostrzeżony przez wysłanników Boga, ucieka z płonącej Sodomy wraz z żoną i...

Motyw wesela w literaturze

Wesele - Uroczystość odbywająca się z okazji zaślubin; tradycyjne wesele połączone jest z szeregiem obrzędów, np.: jedzenie kołacza weselnego, oczepiny; niekiedy wesele trwa trzy dni i trzy noce, a nawet cały tydzień.

Gody - staropolska nazwa wesela lub nazwa dni od Bożego Narodzenia po dzień Trzech...

Motyw władzy w literaturze

Biblia (ST) - 1) Bóg, stwarzając świat, nazywa każdą z pojawiających się rzeczy. Nazywając, obejmuje w niepodzielne panowanie. 2) Człowiek oirzymuje od Boga władzę nad wszystkimi roślinami i zwierzętami na ziemi. Staje się panem stworzenia. 3) Królowie Izraela sprawują swoją władzę z bożego wyboru...

Motyw zazdrości w literaturze

Zazdrość to uczucie przykrości i żalu spowodowane czyimś powodzeniem czy sukcesem. Jednocześnie może być to także niepokój co do wierności osoby ukochanej i dążenie do wyłączności w tej sprawie. Silna zazdrość połączona z niechęcią, a nawet nienawiścią do kogoś, komu się powiodło, to...

Motyw zbrodni z literaturze

Zbrodnia/zbrodniarz - Czyn zasługujący pod względem moralnym na najwyższe potępienie; poważne przestępstwo naruszające normy społeczno-etyczne. W literaturze określenie jakiegoś czynu mianem zbrodni zależy zwykle od kręgu kulturowego, w którym żyje autor i czasu powstania tekstu. Postacie zbrodniarzy...

Motyw żołnierza w literaturze

Żotnierz - Osoba odbywająca służbę wojskową. Członek sił zbrojnych danego państwa. Literatura ukazuje go najczęściej jako prostego wojaka, który dzielnie walczy do końca, przewyższając swoją postawą oficerów. Bywa także, że żołnierz ma skłonności do ubarwiania opowieści o swoich...

Motyw żony w literaturze

Żona - Kobieta pozostająca w związku małżeńskim z mężczyzną. W rodzinie monogamicznej (np. kultura chrześcijańska) mężczyzna poślubia jedną kobietę, natomiast w poligamicznej (np. kultura islamu) mężczyzna może mieć wiele żon.

Biblia (ST)-1) Lilith i Ewa-dwie żony Adama, przy czym ta pierwsza...

Motyw zła w literaturze

J.W. Goethe "Faust" - Złem jest nie tylko Mefistofeles, ale i natura samego Fausta, który nie waha się zaprzedać diabłu, a potem opuścić Małgorzatę by tylko posiąść pełnię wiedzy. Patrz: Szatan.

M. Lewis "Mnich" - Głównym bohaterem tej powieści grozy jest mnich Ambroży, wcielenie szatańskiego...

Zarządzanie a motywy-wartości

 

daje się względnie obiektywnie wydzielić w świecie zespół grup wspólnych wartości niższego i wyższego rzędu w życiu społeczeństw- to wynika też z socjologicznych badań opinii publicznej i statystyki . I tak powstała też wspólna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela ONZ, której jednym z głównych...