Motyw przemijania w literaturze

Przemijanie - Motyw przemijania, obecny w literaturze od starożytności, związany jest z materialnym aspektem życia: przemija to, co doczesne, ziemskie i materialne. Villon "Wielki Testament" -Głównym tematem poematu jest przemijanie (nawiązanie do popularnych w średniowieczu motywów vanitas).

Motyw matki Polki

Pisarze liryczni w swojej twórczości upodobali sobie motyw matki Polki, do którego przypisywali los Polski (matka) i jej obywateli (dzieci).

Motyw Boga

Tak jak w “Balladzie” Miłosza tak i u Baczyńskiego w “Elegii o… chłopcu polskim” występuje motyw zrozpaczonej po śmierci syna matki.

Subiektywne postrzeganie świata – pamiętniki i motywy autobiograficzne w literaturze.

Subiektywne postrzeganie świata – pamiętniki i motywy autobiograficzne w literaturze. Niektóre z nich, jak Do gór i lasów, mają wyraźnie charakter autobiograficzny, inne zawierają tylko pewne motywy z biografii pisarza.

MOTYW: ARKADIA

MOTYW: ARKADIA Wstęp do arkadii Naturalna tęsknota człowieka za beztroskim i szczęśliwym życiem ma długą tradycję. Jeszcze raz do motywu arkadyjskiego powróci Stefan Żeromski w swojej ostatniej powieści z okresu międzywojennego pt.

MOTYW: BUNT

A tymczasem jest to motyw poruszany w literaturze tak często i szeroko, że aby nie przekroczyć ram czasowych, zawężę omawianie tego tematu do utworów powstałych w xx w.

MOTYW: MIŁOŚĆ

  MOTYW: MIŁOŚĆ Wstęp do motywu MIŁOŚĆ: Miłość uczucie najpiękniejsze i najtrudniejsze.

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze.

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze. Motyw naprawy Rzeczypospolitej pojawia się również w twórczości pisarzy i poetów doby oświecenia.

Motyw żony w literaturze

  Ignacy Krasicki Żona modna W literaturze oświecenia wyróżnić można kilka wiodących motywów, w tym krytykę wad niewieścich, najczęściej pojawiającą się w satyrze.

Motyw Żyda - Wiecznego Tułacza w Literaturze Polskiej

Motyw Żyda przejawia się w literaturze polskiej, przez cały czas “od chwili pojawienia się tej nacji w społeczeństwie polskim.

Motyw rodziny w literaturze

Motyw domu i rodziny odnajdujemy w utworach pisarzy wszystkich epok literackich, może właśnie, dlatego, że rodzina stanowiła i stanowi podstawową komórkę, na której opiera się całe społeczeństwo. Ukazany tu został także motyw rodziny, której zostały poświęcone dwie pierwsze części dramatu.

Motyw tańca w polskiej literaturze

Motyw tańca posłużył tu Kochanowskiemu do przedstawienia uroków wsi, ustabilizowanego i samowystarczalnego życia ludzi mieszkających z dala od miejskiego gwaru: "Wsi spokojna, wsi wesoła, który głos twej chale zdoła".

Motyw totalitaryzmu w literaturze

W powieści, której akcja przypada na lata 1942/43 występuje między innymi motyw getta i jego zagłady.

Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia w liryce młodopolskiej.

Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia możemy dostrzec w wielu lirykach młodopolskich.

Motyw biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej

Motyw biesiady pojawiał się często w utworach literatury polskiej zarówno starych, jak i nowych. Motyw biesiady uczty, wesela, zgromadzenia pełnił wielorakie funkcje w utworach literatury polskiej.

Przemiana wewnętrzna jako motyw określający odrębność polskiego bohatera romantycznego

Ich przemiana wewnętrzna była więc motywem określającym odrębność polskiego bohatera romantycznego od bohatera zachodnioeuropejskiego.

Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia w liryce mlodopolskiej

Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia mozemy dostrzec w wielu lirykach mlodopolskich.

Motyw tańca śmierci - przestroga czy pocieszenie?

danse macabre, jest bardzo popularny w średniowieczu; - polegał on na zobrazowaniu upersonifikowanej śmierci, jako rozkładającego się ciała kobiety, która zapraszała do tańca po kolei każdego człowieka, nie zależnie od jego położenia w hierarchii i zamożności, który to taniec obrazował więc wszechpotęgę śmierci wobec ludzi, oraz równość wszystkich wobec śmierci; w przedstawieniach tańca śmierci brały zwykle udział 24 osoby uszeregowane wg ...

Motyw horacjanski, motyw "exegi moumentum" na wybranych przykładach

  -> Pieśń XXIV Kochanowskiego: Polecę precz, poeta ze dwojej złożony natury - głosi wizję poety ptaka, istoty o dwoistej naturze, którego nikt nie rozumie -> Nie wierzę w nic - silny motyw exegi monumentum, przekonanie o nieśmiertelności poety, którą dają mu jego słowa.

Jakie są motywy uczestnictwa w tłumie i grupie zadaniowej?

Motywy uczestnictwa w grupie zadaniowej – możliwość realizacji niektórych potrzeb (np.