Motywy uprawiania turystyki

Motywy zostały pogrupowane według następującej hierarchii: motyw wypoczynkowy, motyw zmiany otoczenia, motyw emocjonalny, motyw współuczestnictwa, motyw poznawczy, motyw samorealizacyjny, motyw zdrowotny.

Motywy biblijne i ich funkcje w literaturze późniejszych epok.

Najczęściej wykorzystywanym motywem jest motyw Apokalipsy. Motyw niezawinionego cierpienia z Księgi Hioba.

Zaprezentowanie motywu wampirycznego w literaturze i filmie.

Motyw wampiryczny dzieli prezentowany świat na dwie części.   W współczesnych czasach motyw wampiryczny wciąż ewoluuje.

Motyw wędrówki w literaturze fantastycznej

Kolejnym utworem, przedstawiającym ten motyw jest „Mały Książę” autorstwa Antoine de Saint-Exupery’ego. Sam motyw ucieczki spotkać możemy w literaturze Stephena Kinga.

Motyw tańca

Spróbujemy pokazać w naszym opracowaniu na przykładach zaczerpniętych ze znanych dzieł literatury polskiej, jak ważną, a jednocześnie różnorodną rolę może odgrywać motyw tańca. Tango przedstawia jeden z ważniejszych motywów tańca w literaturze polskiej.

MOTYW: WĘDRÓWKA

Motyw wędrówki, tułacza jest motywem przewodnim Odysei Homera, której powstanie datowane jest na VIII w.

Motywy utrzymywania gotówki

Korzyści z utrzymywania pieniądza wynikają z trzech podstawowych motywów: Motyw transakcyjny Jest to potrzeba posiadania gotówki wynikająca z niedoskonałej synchronizacji wpływów i wydatków w czasie.

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

Motyw domu służy więc tu Gombrowiczowi do ukazania buntu Józia przeciwko rodzinie i społeczeństwu, które usiłowało narzucić mu swoje poglądy i konwenanse. Motyw domu i rodziny, jak widać, odnajdujemy we wszystkich epokach literackich.

Andragogika - Motywy kształcenia uczących się dorosłych

3 kategorie motywów współczesnych (porównywane do Maslowa) 1) motywy natury praktycznej – stymulowane, wywoływane przez prace zarobkową i zawodową.

Motywy biblijne w literaturze polskiej.

Motywy biblijne w III części "Dziadów" spełniają określoną funkcję. Przetworzenia dawnych motywów są więc różne: od wykorzystania ich w odzwierciedleniu problemów politycznych i społecznych do filozoficznych, psychologicznych i moralnych.

Motyw wsi w literaturze

Niewątpliwą zasługą romantyków jest wprowadzenie do literatury motywów ludowych, pełnych fantazji, uczuciowości i baśniowości. - Motywy i wątki fabularne do swych ballad czerpał Adam Mickiewicz z pieśni, podań, ludowych legend i wierzeń.

Motyw buntu w literaturze

W polskiej literaturze nowozytnej utworem, w ktorym motyw wedrowki wypelnia wieksza czesc tresci, jest dramat Juliusza Slowackiego pt. Kilka powyzszych przykladow pokazuje, jak roznie opracowany byl motyw wedrowki przez roznych pisarzy.

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

Motyw domu służy więc tu Gombrowiczowi do ukazania buntu Józia przeciwko rodzinie i społeczeństwu, które usiłowało narzucić mu swoje poglądy i konwenanse. Motyw domu i rodziny, jak widać, odnajdujemy we wszystkich epokach literackich.

Wpływ motywów na kierunek działania

- Selekcyjny wpływ motywów zależy od ich siły; przy małej motywacji selekcja jest " niepewna", przy optymalnej - selekcja elastyczna, przy bardzo dużej - staje się sztywna.

Motywy biblijne w znanych Ci utworach literatury polskiej

Do motywów biblijnych i wiary chrześcijańskiej odwołuje się bardzo często powstańczy poeta Krzysztof Kamil Baczyński, który z pokorą i ufnością gotów jest ponieść śmierć dla ojczyzny, choć tak bardzo kocha życie.

MOTYW

Rolę takiego czynnika może pełnić -^ cel (1, 2) działania i wtedy cel utożsamia się inten­cjonalnie z motywem; może ją pełnić rów­nież jakiś inny bodziec i wtedy motyw jest czymś różnym od celu sprawcy czynu i wywiera osobny wpływ na moralny kształt aktu.

Krajobraz jako motyw literacki - przedstaw jego funkcjonowanie w twórczości pisarzy różnych epok.

W wodzie odbija się również ogród - specyficzna forma realizacji krajobrazowej przestrzeni w utworze literackim; motyw ponadczasowy, bardzo mocno zakodowany w ludzkiej świadomości ( czy raczej podświadomości) jako odpowiednik tej pierwotnej przestrzeni, w której człowiek kiedyś się narodził - Raju, edenu, Arkadii - a której drżąca kopia lśni za fontanny krawędzią kamienną Rozważania na temat funkcji krajobrazu w literaturze warto rozpocząć ...

Przyroda ojczysta jako temat, motyw, źródło inspiracji artystycznych

We fraszce "Do gór i lasów" także pojawia się motyw przyrody. W skład cyklu wchodzą cztery sonety, w których powtarza się motyw próchniejącej limby i krzewu dzikiej róży.

Motywy malarskie i muzyczne w literaturze

Motywy muzyczne w literaturze występują w takich utworach jak: "Pieśń świętojańksa o sobobótce" Jana Kochanowskigo. W utworze występuje kilka motywów muzycznych. Wykorzystany jest tu też motyw piosenki żołnierskiej.

Motywy przewodnie Wagnera

Z techniki motywów przewodnich Wagner uczynił cos w rodzaju jezyka muzyki.