Mostkowo

Czytaj Dalej

Więzadło mostkowo-obojczykowe przednie i tylne

Więzadło mostkowo-obojczykowe przednie jest przykryte częścią mostkową mięśnia mostkowo-obojczy-kowo-sutkowego, tylne — mięśniem mostkowo-gnykowym i mostko-wo-tarczowym.

Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy

Mięsień ma dwie głowy; głowa przyśrodkową rozpoczyna się dłuższym ścięgnem na powierzchni przedniej rękojeści mostka, przykrywając częściowo staw mostkowo--obojczykowy ; głowa boczna rozpoczyna się krótkim ścięgnem na powierzchni górnej końca mostkowego obojczyka . mostkowo-sutkowy, m. mostkowo-potyliczny, ra.

Koniec mostkowy

Do powierzchni dolnej końca mostkowego przyczepia się część obojczykowa mięśnia mostkowo-gnykowego.

Mięsień mostkowo-tarczowy

mostkowo-tarczowy jest przykryty m. mostkowo-gnykowym; jego powierzchnia tylna spoczywa na tchawicy, tarczycy, bocznie zachodząc nieco na powrózek naczyniowo-nerwowy szyi.

Mechanika stawu mostkowo-obojczykowego

Ruch ku dołowi zostaje zahamowany przez pierwsze żebro i przez pasma przyśrodkowe więzadła mostkowo-obojczykowego.

Więzadła promieniste mostkowo-żebrowe

Więzadła promieniste mostkowo-żebrowe (ligamenta sternocostalia radia-ta), przednie i tylne.

Więzadło śródstawowe mostkowo-żebrowe

Podobne płytki chrząstki występują w dalszych stawach mostkowo-żcbrowych; częstość ich występowania zmniejsza się jednak szybko ku dołowi; tutaj również dzielą one staw na dwie komory, jednak przeważnie różnej wielkości, komory te nieraz łączą się ze sobą.

Powierzchnia mostkowo-żebrowa serca

Powierzchnia mostkowo-żebrowa utworzona jest przez wszystkie cztery części serca, zarówno przez obie komory, jak również przez przednie wypustki przedsionków — oba uszka.

Więzadła mostkowo-osierdziowe

Więzadła mostkowo-osierdziowe, górne i dolne (ligamenta sternopeń-cardiaca, superius et inferius), są to dość mocne lącznotkankowe pasma nieparzyste, które z powierzchni przedniej osierdzia kierują się do mostka, górne do rękojeści i górnej części trzonu, dolne do wyrostka mieezykowatego i dolnej części trzonu.

Gałąź mostkowo-obojczykowo-sutkowa

Gałąź mostkowo-obojczykowo-sutkowa (ramus sternocleidomastoideus) kieruje się bocznie i ku dołowi do dolnej części mięśnia tejże nazwy.

Gałęzie mostkowe

Kierują się one przyśrodkowo na tylną powierzchnię mostka, gdzie wspólnie z drugostronnymi wytwarzają sieć tętniczą tylną mostka. Zaopatrują one okostną, błonę mostkową tylną i przylegające części miękkie. Początek ich jest często wspólny z następnymi gałęziami.