Moskwa

Obecnie, po załamaniu się gos­podarki nakazowo-rozdzielczej, Moskwa odczuwa negatywne konsekwencje tej polityki - dotych­czasowi dostawcy, często z odległych regionów państwa, uniezależnili się i wolą sprzedawać swoje towary w najbliższej okolicy, a jeśli już trafiają one do Moskwy, to zwykle są znacznie droższe niż w miejscu wytworzenia.

Państwo a cerkiew na Rusi i w Moskwie

Był pogardliwy wobec religii – organizował Błazeński Sobór (pochód przebierańców) odbiera Moskwie znaczenie i buduje Petersburg. Moskwa miała naśladować Chrystusa stąd rola cara jako kierownika Kościoła, a Cerkwii jako instrumentu władcy.

Wojna z Moskwą o Inflanty

Wreszcie w 1581 roku wojska Batorego przystąpiły do zdobywania Pskowa, odcinając w ten sposób całe południowe i środkowe Inflanty od Moskwy. Dodatkowo przeciw Moskwie stanęły wojska szwedzkie wykorzystując niepowodzenia rosyjskie w wojnie.

KREML, najstarsza, ufortyfikowana część Moskwy, siedziba carów

Już 16 IX pożar Moskwy był tak wielki, że iskry niesione przez wiatr mogły lada chwila zapalić magazyny prochu zgromadzone na K. Moskwy, a potem do przedmieścia Dorogomiłowo i dalej przez w. 22 X do Moskwy wszedł kozacki oddział płk.

MOŻAJSK, m. w Rosji, 150 km na zach. od Moskwy

Pod naciskiem cara i opinii publicznej zdecydował się wydać bitwę Francuzom, aby nie oddawać Moskwy bez walki. Moskwy. Rosjanie zachowali zdolność do walki, a jednocześnie możliwość dalszego cofania się ku Moskwie.

MOSKWA - bitwa 1941-42

Hermann *Hoth) doszła do kanału Moskwa-Wołga w odległośc60 km na północ od stolicy, a 2 dywizja pancerna 4 grupy pancerne (dowódca gen. Wojska radzieckie dokonały głębo­kich wyłomów w ugrupowaniu Niemców i zmusiły ich do wycofa­nia się na odległość 100-250 km od Moskwy.

POKŁONNA GÓRA, wzgórze na zach. przedmieściach Moskwy, przez które przebiegała droga smoleńska

” Wieczorem do Moskwy zaczęły wkraczać wojska franc. Sam cesarz noc spędził na rogatce, a wjechał do Moskwy dopiero 15 IX.

ROSTOPCZYN Fiodor Wasiliewicz (1763 - 1826), ros. działacz państwowy, gub. Moskwy

, przegrał jednak w rywalizacji z nowym faworytem, Pahlenem, i 1801 został odesłany do Moskwy. Moskwy. Moskwy do 1814, a następnie był członkiem Rady Państwa.

FILE, w. na dalekich zach. przedmieściach Moskwy

Za oddaniem Moskwy bez walki byli natomiast: Rajewski, Ostermann-Tołstoj, Barclay de Tolly i Toll.

NEY Michel (10 I 1769 - 7 XII 1815), marsz. cesarstwa, ks. Elchingen i ks. Moskwy

Wielką sławę zyskał w odwrocie spod Moskwy, wyprowadzając resztki swego korpusu z okrążenia pod Krasnem. Moskwy.

MOSKWA

Miasto nad rzeką Moskwą (dorzecze Wołgi); osada Wiatycżów z XI w. Wymieniona w latopisie z 1147; w 2. poł. XII w. gród warowny. W 1. poł. XIV w. stolica księstwa moskiewskiego i siedziba metropolity, od 1589-patriarchy. W 2. poł. XV w. stolica scentralizowanego państwa ros.

Ok. 1553 - pierwsza w Rosji...

WOJNA DOMOWA z Kozaki i Tatary, z Moskwą, potym Szwedami i z Węgry przez lat dwanaście za panowania... Jana Kazimierza..., epos-kronika S. Twardowskiego

WOJNA DOMOWA z Kozaki i Tatary, z Moskwą, potym Szwedami i z Węgry przez lat dwanaście za panowania... Jana Kazimierza..., epos-kronika S. Twardowskiego, pisana z przerwami 1649-60, wyd. cz. 2 w Lesznie 1651-55, cz. 1 w Krakowie 1660, całości w 4 księgach (pod powyższym tyt.) w Kaliszu 1681 (tekst zmien...

Mała Moskwa - streszczenie

„Mała Moskwa” - tak Rosjanie nazywali wtedy Legnicę.

MAŁOJAROSŁAWIEC, m. nad rz. Łużąw gub. kałuskiej, na płd. zach. od Moskwy

24 X 1812 doszło tu do zaciętej bitwy między 4 korpusem WA dowodzonym przez ks. Eugeniusza Beauharnais a głównymi siłami Kutuzowa.

19 X WA opuściła Moskwę, kierując się początkowo na płd. drogą kałuską, tak jakby Napoleon zamierzał doprowadzić do frontalnego zderzenia z Kutuzowem...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Albania zrywa z Moskwą

 

Albańczycy wyjechali jednak bez szwanku, bo w tym czasie aresztowano w Albanii radzieckich ekspertów i zajęto kilka radzieckich okrętów w porcie wojennym na wyspie Sazan koło Vlory.

Albania zerwała wszelkie stosunki z ZSRR, wystąpiła z RWPG, a potem z Układu Warszawskiego. Aż do 1977 roku pozostawała...

NOWOGRODU PODBÓJ PRZEZ MOSKWĘ 1471-1479.

Wielki książę Iwan III kontynu­ował dzieło ojca, Wasyla II (1415-1462) -powiększał i wzmacniał Księstwo Moskiew­skie (patrz rosyjska wojna domowa 1425-1453). Odwiecznym rywalem Księstwa Moskiewskiego był położony na północnym wschodzie Nowogród - ogromny ośrodek handlowy z wielkimi...

O Moskwie po rosyjsku.

МОСКВА История Москвы начинается и в течение нескольких столетий почти исчерпывается историей Кремля, потому что первое славянское поселение на территории современного города, несомненно, возникло в глухом бору на Боровицком холме Кремля. Это произошло ...

Artykuł do gazety z otwarcia Tesco w Moskwie

В течение последнего года в Москве был построен большой зал, где должен был располагаться супермаркет. Вчера произошло открытие нового супермаркета, которое притянуло толпы клиентов. Это уже второй супермаркет TESCO в этом городе. У первого было много клиентов, поэтому ...

WIAZMA, m. między Gżackiem a Dorohobużem, na trasie odwrotu WA z Moskwy do Smoleńska

3 XI 1812 doszło tu do krwawej bitwy między ros. strażami przednimi Miłoradowicza, Paskiewicza i Płatowa a korpusami ks. Eugeniusza Beauhamais, Davouta, Zajączka i Neya. Tego dnia zadania straży tylnej miał przejąć 3 korpus Neya, stojący już w W. Ku niemu, od wsch., zdążały korpusy: 4 ks...