Morze Kaspijskie

Morze Kaspijskie

Czytaj Dalej

FILIPIŃSKIE MORZE - bitwy 1944 r.

Bitwa na Morzu Filipińskim za ­kończyła się dotkliwą porażką Japończyków, którzy w ciągu 2 dni stracili 3 lotniskowce i ok.

JAWAJSKIE MORZE - bitwa 1942 r.

Alianckie jednostki, które uratowały się z pogromu na Morzu Jawajskim, zdecydowały przejść do Australii.

KORALOWE MORZE - bitwa 1942 r.

Siły amerykańskie w rejonie Morza Koralowego, dowodzone przez kontradm. Bitwa na Morzu Koralowym nie przyniosła decydującego rozstrzy­gnięcia, ale uniemożliwiła Japoń­czykom realizację planu „MO".

Niszcząca i budująca działalność morza

Jeśli dno morskie jest łagodnie pochylone w stronę otwartego morza, fale załamują się daleko od brzegu. Nazywamy je lido, a część morza między barierą a wybrzeżem - laguną.

Oceany i morza, ruchy wody morskiej

na położenie i sposób kontaktu dzieli się : przybrzeżne – oddzielone od oceanu wyspami lub półwyspami ( morze Beringa, morze Ochockie, morze Japońskie międzywyspowe – oddzielone od oceanu archipelagami wysp ( morze Celebes, morze Jawajskie ) otwarte – szeroko połączone z oceanem ( morze Północne, morze Arabskie ) śródziemne miedzykontynentalne – wyraźnie ...

Morze Bałtyckie i jego wybrzeże

lat temu wskutek cofania się lodowca - Bałtyckie jezioro zaporowe - utworzyły go wody roztopowe, słodkie zbierające się przed czołem lodowca - Zimne morze yoldiowe - uzyskanie połączenia z Atlantykiem - Jezioro ancylusowe - zanikający lądolód skandynawski spowodował podnoszenie Skandynawii - Morze litorynowe - płd.

Morza i oceany kształtujące oblicza lądu

Morze Bałtyckie, Morze Czarne Ciekawym typem morza nie mieszczącym się w powyższej klasyfikacji jest Morze Sargasowe, które jest wyodrębnione przez układ prądów morskich Oceanu Atlantyckiego.

Morza i oceany

Morze Bałtyckie Właściwości wody morskiej: - zasolenie wynosi średnio 35 promila. Największe zasolenia zanotowano w Morzu Czerwonym - 43 promile, najmniejsze w Bałtyku - 4 promile.

Morze Bałtyckie

Morze Bałtyckie jest morzem wewnatrzkontynentalnym, śródlądowym, płytkim, najmłodszym morzem Europy i jednym z najmłodszych Atlantyku.

Procesy egzogeniczne - Działalność morza

Osady morskie Działalność morza w strefie brzegowej powoduje, że na dnie tworzą się osady. Są to osady otwartego morza - pelagiczne

Rozwój poglądów na morza i oceany. Odkrycia i ekspedycje oceanograficzne

- Fenicjanie w służbie egipskiego Necho wypłynęli z morza Czarnego i po 3 latach powrócili na morze Śródziemne od strony słupów Herkulesa (Gibraltaru) Pierwsze opłynięcie Afryki.

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Źródła dopływu substancji toksycznych do morza

Substancje organiczne pochodzą również z rozlewów olejowych na lądzie i morzu oraz opadu atmosferycznego, głównie jako produkty spalania węgla kamiennego i paliw wyprodukowanych na bazie ropy naftowej.

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Udział Polski w międzynarodowych programach kontroli środowiska Morza Bałtyckiego

Badania stanu środowiska morskiego polskiej strefy Morza Bałtyckiego prowadzone w 1999 roku przez Oddział Morski Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni we współpracy z Centrum Biologii Morza Polskiej Akademii Nauk w Gdyni i Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie były kontynuacją rozszerzonego programu monitoringu Bałtyku, którego realizacja rozpoczęła się w 1998 roku i aktualnie obejmuje swym zasięgiem całą polską strefę ...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Przyszłość Morza Bałtyckiego

Mimo wieloletnich wysiłków państw basenu Morza Bałtyckiego stan czystości morza nie poprawił się.

Energia morza

Aktualnie wykorzystuje się energię pływów morskich, fal morskich oraz energię cieplną mórz. Przewiduje się wykorzystanie energii prądów morskich. Największa na świecie elektrownia pływowa, uruchomiona w 1967 r., pracuje we Francji przy ujściu rzeki La Rance do Kanału La Manche (k. Saint-Malo). Ma ona 24...

Świat roślinny morza bałtyckiego

W morzach i oceanach można wyróżnić dwie grupy ekologiczne roślin: 1) rośliny osiadłe - tzw.

UNIA EUROPEJSKA - UE - region Morza Bałtyckiego

W okresie kilku lat, Morze Bałtyckie stanie się w praktyce wewnętrznym morzem UE. Komisja Europejska uczestniczy w pracach Rady Państw Morza Bałtyckiego na prawach pełnego członka.

STATUS PRAWNY STATKU HANDLOWEGO I OKRĘTU WOJENNEGO W PRAWIE MORZA

Kompetencja państwa bandery, wykonywana bez ograniczeń na morzu pełnym, nie zanika całkowicie, gdy statek znajduje się na obcych wodach wewnętrznych, jednak zakres władzy państwa bandery zostaje w tym przypadku ograniczony na rzecz władzy państwa nadbrzeżnego. Na morzu pełnym okręt wojenny pozostaje pod władzą państwa swej bandery.

POJĘCIE I ŹRÓDŁA PRAWA MORZA

w postaci czterech konwencji genewskich prawa morskiego: o morzu terytorialnym i pasie przyległym, o morzu pełnym, o rybołówstwie i ochronie zasobów biologicznych morza pełnego, o szelfie kontynentalnym Na kształtowanie się norm prawa morskiego miała również wpływ praktyka niektórych państw i ich ustawodawstwo.