Morze Czarne

Morze Czarne

Czytaj Dalej

GÓRY NAD CZARNYM MORZEM

Aleksander, który nad brzegiem Morza Czarnego wspomina i przekształca w fikcję fabularną swą ubiegłoroczną wędrówkę do bieszczadzkiej Doliny, wiodącą go tropem minionych przeżyć osobistych, dramatycznie skomplikowanych przez konflikt pol.

FILIPIŃSKIE MORZE - bitwy 1944 r.

Bitwa na Morzu Filipińskim za ­kończyła się dotkliwą porażką Japończyków, którzy w ciągu 2 dni stracili 3 lotniskowce i ok.

JAWAJSKIE MORZE - bitwa 1942 r.

Alianckie jednostki, które uratowały się z pogromu na Morzu Jawajskim, zdecydowały przejść do Australii.

KORALOWE MORZE - bitwa 1942 r.

Siły amerykańskie w rejonie Morza Koralowego, dowodzone przez kontradm. Bitwa na Morzu Koralowym nie przyniosła decydującego rozstrzy­gnięcia, ale uniemożliwiła Japoń­czykom realizację planu „MO".

Poezja kabaretowa (skamandryci i inni) - Potomstwo czarnego kota

Ów czarny kot – panoszący się hardo na plakatach – to „mieszaniec”, tyleż paryżanin,co i cudzoziemiec: do Paryża przywędrował z poezji Amerykanina – Edgara Allana Poego.

Niszcząca i budująca działalność morza

Nazywamy je lido, a część morza między barierą a wybrzeżem - laguną. Jeśli płytki zalew zostanie całkowicie oddzielony od morza mierzeją, powstanie jezioro.

Oceany i morza, ruchy wody morskiej

na położenie i sposób kontaktu dzieli się : przybrzeżne – oddzielone od oceanu wyspami lub półwyspami ( morze Beringa, morze Ochockie, morze Japońskie międzywyspowe – oddzielone od oceanu archipelagami wysp ( morze Celebes, morze Jawajskie ) otwarte – szeroko połączone z oceanem ( morze Północne, morze Arabskie ) śródziemne miedzykontynentalne – wyraźnie ...

Morze Bałtyckie i jego wybrzeże

lat temu wskutek cofania się lodowca - Bałtyckie jezioro zaporowe - utworzyły go wody roztopowe, słodkie zbierające się przed czołem lodowca - Zimne morze yoldiowe - uzyskanie połączenia z Atlantykiem - Jezioro ancylusowe - zanikający lądolód skandynawski spowodował podnoszenie Skandynawii - Morze litorynowe - płd.

Morza i oceany kształtujące oblicza lądu

Morze Bałtyckie, Morze Czarne Ciekawym typem morza nie mieszczącym się w powyższej klasyfikacji jest Morze Sargasowe, które jest wyodrębnione przez układ prądów morskich Oceanu Atlantyckiego.

Morza i oceany

Morze Bałtyckie Właściwości wody morskiej: - zasolenie wynosi średnio 35 promila. Największe zasolenia zanotowano w Morzu Czerwonym - 43 promile, najmniejsze w Bałtyku - 4 promile.

Morze Bałtyckie

Morze Bałtyckie jest morzem wewnatrzkontynentalnym, śródlądowym, płytkim, najmłodszym morzem Europy i jednym z najmłodszych Atlantyku.

Procesy egzogeniczne - Działalność morza

Osady morskie Działalność morza w strefie brzegowej powoduje, że na dnie tworzą się osady. Są to osady otwartego morza - pelagiczne

Rozwój poglądów na morza i oceany. Odkrycia i ekspedycje oceanograficzne

- Fenicjanie w służbie egipskiego Necho wypłynęli z morza Czarnego i po 3 latach powrócili na morze Śródziemne od strony słupów Herkulesa (Gibraltaru) Pierwsze opłynięcie Afryki.

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Źródła dopływu substancji toksycznych do morza

Substancje organiczne pochodzą również z rozlewów olejowych na lądzie i morzu oraz opadu atmosferycznego, głównie jako produkty spalania węgla kamiennego i paliw wyprodukowanych na bazie ropy naftowej.

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Udział Polski w międzynarodowych programach kontroli środowiska Morza Bałtyckiego

Badania stanu środowiska morskiego polskiej strefy Morza Bałtyckiego prowadzone w 1999 roku przez Oddział Morski Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni we współpracy z Centrum Biologii Morza Polskiej Akademii Nauk w Gdyni i Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie były kontynuacją rozszerzonego programu monitoringu Bałtyku, którego realizacja rozpoczęła się w 1998 roku i aktualnie obejmuje swym zasięgiem całą polską strefę ...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Przyszłość Morza Bałtyckiego

Mimo wieloletnich wysiłków państw basenu Morza Bałtyckiego stan czystości morza nie poprawił się.

Energia morza

Aktualnie wykorzystuje się energię pływów morskich, fal morskich oraz energię cieplną mórz. Przewiduje się wykorzystanie energii prądów morskich. Największa na świecie elektrownia pływowa, uruchomiona w 1967 r., pracuje we Francji przy ujściu rzeki La Rance do Kanału La Manche (k. Saint-Malo). Ma ona 24...

EWOLUCJA GWIAZD - CZARNA DZIURA

Po gwieździe, która wybuchła jako supernowa, pozostaje zapadające się jądro. Jeśli jego masa przekracza trzy masy Słońca, to siła grawitacji jest w stanie przezwyciężyć wszelki opór materii. Teoria przewiduje, że jądro zapada się do punktu o zerowej objętości, lecz nieskończonej masie, czyli też...

Świat roślinny morza bałtyckiego

W morzach i oceanach można wyróżnić dwie grupy ekologiczne roślin: 1) rośliny osiadłe - tzw.