Morsztyn

Czytaj Dalej

Jan Andrzej Morsztyn (Jędrzej Morsztyn)

  Jako dworzanin i wierny sługa królowej Marii Ludwiki, kobiety rozumnej, dążącej do wzmocnienia władzy królewskiej w Polsce, Morsztyn popierał jej za­miary nie tylko czynem, ale i piórem: przetłumaczył wierszem znakomitą tra­gedię Corneille'a Cid, która obfituje w sentencje moralne i przestrogi, zalecające pomiędzy innymi wierność i nieograniczone posłuszeństwo królowi; pierwsza to tragedia francuska przełożona na ...

Jan Andrzej Morsztyn (1621-1693)

Morsztyn, choć nie wniósł wielu wartości ideowych na miarę potrzeb ówczesnej Polski, dbał jednak o piękno form poetyckich, wzbogacał je, podnosił na wysoki poziom artyzmu i stąd jego wiersze są cenną zdobyczą literatury polskiej.

Jan Andrzej Morsztyn jako poeta dworski

MORSZTYNA I JEJ ZWIAZEK Z TRESCIA Tresc utworów Morsztyna jest malo istotna. MORSZTYNA MOZNA NAZWAC POETA KONCEPTUALISTA Jana Andrzeja Morsztyna mozna nazwac konceptualista, poniewaz w swoich utworach uzywal konceptu.

Jan Andrzej Morsztyn (1620 - 93)jako przedstawiciel dworskiej sztuki barokowej

Kulturę ziemiańską reprezentowali Wacław Potocki, Jan Chrtzostom Pasek, Zbigniew Morsztyn, natomiast dworską Jan Andrzej Morsztyn, i Daniel Naborowski.

JAN ANDRZEJ MORSZTYN JAKO POETA DWORSKI

Jan Andrzej Morsztyn był poetą związanym z dworem królewskim.

Charakterystyczne cechy poetyki baroku (Naborowski, Morsztyn)

MORSZTYN Jego twórczość inspirowana była marinizmem (Marini) - zastosowanie konceptualizmu Stosowanie kontrastów (Do trupa) Stosowanie tzw.

Charakterystyczne cechy poetyki baroku (Naborowski, Morsztyn)

  MORSZTYN Jego twórczość inspirowana była marinizmem (Marini) - zastosowanie konceptualizmu Stosowanie kontrastów (Do trupa) Stosowanie tzw.

Morsztyn – mistrz konceptu (cechy stylu barokowego).

poezja Morsztyna prawie w całości poświęcona jest kultowi miłości cielesnej; jej szokująca niekiedy zmysłowość, swawolność, ale i ozdobna elegancja odpowiadały barokowemu ideałowi oryginalności, niezwykłości i kunsztowności; pomimo sensualnej tematyki postać kobiety nie uzyskuje w tej poezji wyrazistego, cielesnego kształtu, to raczej opowieść o grze zmysłów mężczyzny złaknionego obcowania z kobietą; aby tę ...

Rodzaje miłości w literaturze XVI i XVII wieku, Kochanowski, Morsztyn, Szarzyński

Morsztyn - autor erotyków, jego erotyki nie dotykają głębszych uczuć.

MORSZTYN JAN ANDRZEJ

Morsztynowi - pt. MAMCZARZ „Aminta" Torąuata Tassa i przekład Jana Andrzeja Morsztyna, „Pam.

MORSZTYN HIERONIM (JAROSZ), z Raciborska

MORSZTYN HIERONIM (JAROSZ), z Raciborska, ur. Summarius wierszów Morsztyna niegdy poety polskiego (powst.

MORSZTYN STANISŁAW

MORSZTYN STANISŁAW, ur. Morsztynem, przez matkę z K. Morsztyna (prawdop.

MORSZTYN ZBIGNIEW, Zbigneus Morstinus

MORSZTYN ZBIGNIEW, Zbigneus Morstinus, ur. w rodzinnym Raciborsku Morsztynów), nie wiadomo nic o tym, by miał studiować za granicą.

Hieronim Morsztyn

), jest Hieronim Morsztyn (urodzony w roku 1581, zmarły przed rokiem 1645), autor wielu innych jeszcze utworów.

Jan Andrzej Morsztyn (1620 — 1693)

Właściwe odczytanie twórczości Morsztyna jest zasługą E.