Telegraf Morse'a

W czasie gdy Wheatstone i Cooke budowali tele­graf w Anglii, w Stanach Zjednoczonych ekspery­mentował z podobnym urządzeniem malarz Samuel Morse. Jego pomysł polegał na tym, by każdą lite­rę zaszyfrować w postaci kombinacji krótkich i dłu­gich sygnałów. Sygnały przesyłano po drucie, naci­skając...

Alfabet Morse'a

Tablica kodowa zaproponowana (1844 r.) przez Samuela Morse'a i zastosowana w telegrafie jednodrutowym (drugim przewodem była ziemia) do nadawania liter, cyfr i znaków przestankowych. Alfabet Mo se'a określa znaki jako kombinację krótkich i długich impulsów (radiowych, optycznych, elektrycznych). Epokowy wy-...