Morawy — Cyryl i Metody

Morawski książę Prybina przyjął chrzest w 835 roku i ufundował kościół w Nitrze, musiał jednak szukaćschronienia u Franków, gdy Mojmir zjednoczył plemiona morawskie.

Czechy i Morawy

Niektórzy osiedlili się na Morawach, gdzie pozwolonoim pozostać (bracia morawscy), inni przenieśli się do Polski i Prus. Na Morawach powstały, oprócz braci czeskich, niewielkie wspólnoty wyznania augsburskiego.