Morawski

Czytaj Dalej

MORAWSKI KAZIMIERZ

MORAWSKI KAZIMIERZ, ur. 29 I 1852 w Jurkowie (Wielkopolska), zm. 27 VIII 1925 w Krakowie, filolog klas., badacz literatury i kultury pol. renesansu. Po studiach na uniw. berlińskim od 1878 docent UJ, od 1880 prof. tejże uczelni, 1918-25 prezes PAU. Autor najobszerniejszej pol. Historii literatury rzymskiej (t...

MORAWSKA ZUZANNA

MORAWSKA ZUZANNA, ur. 11 VIII 1848 w Sokołówku pod Ciechanowem, zm. 6 I 1922 w Mławie, powieściopisarka, pedagog. W. l. 1886-98 prowadziła wraz z W. Rafalską tajną pensję p.n. Szkoły Rzemiosł; była działaczką Warsz. Tow. Dobroczynności. W 1905 aresztowana i więziona do 1906 w Płocku...

MORAWSKI FRANCISZEK, DZIERŻYKRAJ

MORAWSKI FRANCISZEK, DZIERŻYKRAJ, ur. 2 IV 1783 w Pudliszkach (Poznańskie), zm. 12 XII 1861 w Luboni (tamże), wojskowy, poeta, krytyk teatr., tłumacz. Ukończył studia prawne we Frankfurcie nad Odrą, gdzie zetknął się z nowymi prądami w literaturze niem. (m. in. z pismami A. W. Schlegla, który wywarł...

MORAWSKI STANISŁAW

MORAWSKI STANISŁAW, ur. 22 VII 1802 w Mickunach pod Wilnem, zm. 6 X 1853 w Ustroniu (Trockie), pamiętnikarz. Pochodził z bogatej rodziny szlach.; studiując 1818-23 medycynę na Uniw. Wil. był czł. Zw. Przyjaciół i filaretą; 1827 i 1829-38 przebywał w Rosji, przeważnie w Petersburgu, gdzie utrzymywał...

BRACIA CZESCY, bracia morawscy, Bratrská Jednota, Unitas Fratrum

Chrześcijańska wspólnota religijna wyrosła z dążeńreformatorskich związanych z radykalnym nurtem — husytyzmuw pd.-wsch. Czechach w poł. XV w.

I. DZIEJE i ORGANIZACJA — Twórcą wspólnoty był ŘehořKrajdí (zm. 1474), który pod wpływem myśliciela i pisarza P.Chelćickiego zaczął 1458 z grupą...

Bracia morawscy

Morawy stały się terenom działalności Baltazara Hubmaiera, dawniejszego plebana z Waldshut i autorabroszury o chrzcie przeciw Zwingliemu. Gdy osiadł w Nikolsburgu, opublikował dalsze pisma o chrzcie iorganizacji Kościoła. Nie odżegnywał się całkowicie od stosowania siły, jak inni baptyści, pomagał...

MORAWSKIE POLE

Nm. Marchfeld, nizina w Dolnej Austrii, na wsch. od Wiednia, między Dunajem i Morawą (nm. March; stąd nazwa), o dużym znaczeniu strategicznym, na której rozegrało się kilka ważnych bitew.

W 166-180 walczyły tu legiony Marka Aureliusza z Markomanami i Kwadami; w 1260 król czeski Przemysł Ottokar II...