MORALE

  MORALE (nłc. morale; fr.

MORAL INSANITY

 

MORAL INSANITY (ang. = obłęd moralny)

psych., et. Termin oznaczający niezdol­ność rozumienia zasad i wartości moral­nych, a także niezdolność do działania według nich.

MORALNOŚĆ PANÓW - MORAL­NOŚĆ NIEWOLNIKÓW

 

MORALNOŚĆ PANÓW - MORAL­NOŚĆ NIEWOLNIKÓW (tłum. nm. ) ang. master I slave morality

W filozofii F. W. Nietzschego {Zur Gene­alogie der Moral, 1887 — Genealogia moralno­ści): określenie nawiązujące do wyróżnio­nej przez G. W. F. Hegla (w Fenomenologii Ducha, 1807) fazy ewolucji świadomości moralnej i...

Czy media mają zły wpływ na morale ludzi?

Czy media mają zły wpływa na moralność ludzi? Na to pytanie można właściwie odpowiedzieć zarówno twierdząco, jak i przecząco. Z jednej strony w telewizji i Internecie jest teraz bardzo dużo przemocy, nawet w bajkach dla najmłodszych, i niewątpliwie odbija się to potem na ich psychice. Naśladując swoich idoli biją się nawzajem szkole, na podwórku, w domu. Propagują złe postawy, pokazują realia w krzywym zwierciadle za pomocą np. różnych brazylijskich telenoweli. Są ...