Prawo Moore'a

thumb|350px|Wzrost liczby tranzystorów w procesorach Intel do 2004 roku

Prawo Moore'a - to sformułowane w 1965 roku przez Gordona Moora prawo, które w obecnej formie mówi, że liczba tranzystorów w układzie elektrycznym podwaja się co 18-24 miesiące.

Historia

Gordon Moor jest jednym z założycieli firmy...

Moore - błąd naturalistyczny

Moore przedstawił swoją koncepcję błędu naturalistycznego w pierwszym rozdziale "Zasad etyki". Ponieważ nie wiem, na ile tekst Moore'a okaże się dla Pana przystępny, pozwolę sobie krótko wprowadzić Pana w zagadnienie. Najogólniej mówiąc błąd naturalistyczny polega na tym, że próbuje się zdefiniować predykat moralny "dobry" przy pomocy innych pojęć spoza sfery moralności. Przykładem takiego błędu będzie np. definicja: dobry = zwiększający przyjemność. Przeciw ...

Proszę dokonać dyskusji praw Moore’a Krydera i Metcalfe’a uzasadniających model cloud computing

Prawo Moore’a – moc obliczeniowa komputerów podwaja się co 18 miesięcy → nie warto zamrażać funduszy w taniejącą moc obliczeniową, skoro można ją wynająć.

Prawo Krydera – Law of Mass Digital Storage – podwojenie pamięci co roku (wniosek taki sam jak w przypadku prawa Moore’a)

Prawo Metcalfe’a –...

Davisa i Moore`a teoria zróżnicowania społecznego

Koncepcja próbująca wyjaśnić społeczne źródła stratyfikacji, dlaczego społeczeństwo jest stratyfikowane, ludzie są nierówni. Można by ująć społeczeństwo jako zespół pozycji społecznych. Każda pozycja zawiera pewien zespół obowiązków, uprawnień przysługujących ludziom wypełniającym te...

Prawo Moore'a

Prawo Moore'a - teza postawiona (w 1965 r.) przez Gordona Moore'a, współzałożyciela firmy Intel, zgodnie z którą liczba tranzystorów mieszczących się w takiej samej objętości procesora - a w przybliżeniu również i moc procesora - będzie podwajać się co dwa lata. Przez kilkadziesiąt lat teza ta...

Funkcjonalna teoria stratyfikacji Davisa i Moore’a

teoria funkcjonalna wychodzi od społeczeństwa en bloc i jego funkcji

od struktury społeczeństwa i jej elementów składowych oraz funkcjonalnych zależności między elementami

klasa i warstwa to pojęcia ekwiwalentne

źródłem stratyfikacji są uniwersalne konieczności funkcjonalne...

COLEMAN MARION MOORE

COLEMAN MARION MOORE, ur. 10 III 1900 w Brooklynie(New York), amer. tłumaczka i popularyzatorka literaturypolskiej. Nauczyła się sama języka pol. i wraz z mężem,Arthurem Pruddenen C., prowadziła działalność recenźyjnąpropagującą pol. książki, 1950-63 redagowała „Alliance Journal",w którym...

HENRY MOORE

 

Henry Moore (1898-1986) byt pierwszym brytyjskim rzeźbiarzem, który zyskał międzynarodową sławę. Po ojcu, górniku, odziedziczył pozostałe mu aż do starości zamiłowanie do rzeźbienia w kamieniu. Pod wpływem sztuki prymitywnej oraz eksperymentów Picassa i Brancusiego, tworzył masywne postacie...

MOORE Sir John (13 XI 1761 - 16 I 1809), gen. ang., dow. pierwszej armii ang. posłanej na Płw. Iberyjski

Ur. w Glasgow, syn lekarza. Walczył w Ameryce podczas wojny o niepodległość, 1784 deputowany do Izby Gmin, 1794 wspierał na Korsyce Pascala Paolego. 1795 odwołany do Anglii, bił się potem na Antylach pod rozkazami Aberc-romby’ego. 1798 gen. dyw., 1801 w Egipcie, odznaczył się na czele dyw. pod Kanopą...

Funkcjonalne ujęcie klas społecznych według K. Davisa i W. Moore'a

Aby społeczeństwo mogło należycie funkcjonować musi umiejscawiać jednostki na różnych pozycjach w strukturze społecznej i musi te jednostki motywować do zajmowania odpowiednich pozycji. Istotą przynależności klasowej jest przyjmowanie obowiązków wynikających z pozycji społecznych...