Montfort

Czytaj Dalej

Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, kapłan (1073 - 1710). Pochodził ze starego francuskiego rodu.Uczył się w Rennes oraz w Paryżu. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował jako kapelan szpitala wPoitiers. Założył z Marią Ludwiką Trichet zgromadzenie żeńskie dla pielęgnowania chorych...