Monte Carlo

Monte Carlo

Czytaj Dalej

Metoda Monte Carlo

Istotą rolę w metodzie Monte Carlo jest losowanie przypadkowe wielkości charakteryzujących proces, dotyczy to zarówno rozkładów procesów prostych lub złożonych. Symulacja metodą Monte Carlo obejmuje dwanaście kroków: określenie parametru stanowiącego podstawę miernika danego problemu finansowego np.

MONTE CASSINO - bitwa 1944 r.

Wzgórze (516 m n.p.m.) z klaszto­rem benedyktynów na szczycie, wraz ze wzgórzami 593 i 575 część masywu górskiego w środkowej części Półwyspu Apenińskiego, na którym rozciągała się kluczowa część niemieckiego systemu umoc­nień linii *Gustawa zamykającej kierunek na Rzym. Od 12 stycznia 1944 r...

VERDIANI CARLO

VERDIANI CARLO, ur.

MONTE CASSINO

Wzgórze w zachodnich pasmach Środkowego Apeninu (Włochy) nad starorzymskim miastem Cassinum (w narzeczu Wolsków 'stare miasto'), w śrdw. zwane San Germano, następnie przywrócono nazwę rzymską.

Opactwo benedyktyńskie zał. przez św. Benedykta z Nursji w 529, zburzone przez Longobardów w końcu VI w...

de MONTELUPI Maria Carlo

Włoch, organizator poczty polskiej, otrzymał w 1632 dożywotni przywilej prowadzenia poczty w Koronie, a po wydaniu przez Władysława IV ordynacji pocztowej w 1647, znoszącej obowiązek dawania podwód i wprowadzającej w zamian specjalny podatek, został przez króla mianowany generalnym dyrektorem poczty w...

ALBERYK z MONTE CASSINO kard.

ur. ok. 1008 w Benewencie, zm. przed 1105 w Rzymie, Teolog, twórca śred-niow. stylu kurialnego. Do zak. benedyktynów wstąpił ok. 1060; kard. mianowany przez pap. Aleksandra II; na podstawie korespondencji A. z Piotrem Damianem wiadomo, że A. zwalczał herezję Berengariusza z Tours na synodzie rzym. 1079;...

BARATTA CARLO MARIA SUB

ur. 10 X 1861 w Druogno. zm. 23 IV 1909 w Salsomaggiore, wł. Socjolog.

W 1884 przyjął święcenia kapł.; uważany za teoretyka „nowegofizjokiatyzmu", głosił, że rolnictwo odgrywa podstawowi)rolę w gospodarce każdego kraju ; założy! pierwszą we Włoszech szkołę rolniczą i czasopismo „Rivista di...

BARLETTI CARLO ScbP

Picañyol, Un grande fisico dimenticato Padre Carlo B. delle Scuole Pie, R 1938; tenże, // padre Carlo B.

BERTOLDI CARLO MICHELE SJ

ur. 20 I 1660 w Valperga (Włochy), zm. 10 III 1740 w Aour (Indie), Misjonarz.

W 1681 wstąpił do zakonu; 1697 wyjechał do Indii, gdzie1705-40 pracował w misji madurajskiej, przy parafii Aour k.Tiruczczirapalli;

był inicjatorem zbiorowych ćwiczeń duch. wmisji; 1727 napisał pracę o ćwiczeniach duch. w...

CRISTOFORI, Christofori CARLO DOMENICO OFMCap

Imię zak. Marek, ur. 17 XI 1631 w Aviano k. Wenecji, zm. 13 VIII 1699 w Wiedniu, kaznodzieja, pisarz ascet., dyplomata.

Do zakonu wstąpił 1648 i po studiach teol. przyjął 1665 święcenia kapł.; był przełożonym klasztorów w Belluno (1672-74) i Oderzo (1674-75); 1665-80 prowadził akcję kaznodziejską w...

CRIVELLI CARLO

Rushibrth, Carlo C, L 1900; F. Drey, Carlo C. Zampetti, Carlo C.

FERRARI ANDREA CARLO kard.

Galbiati, Vita del cardinale Andrea Carlo F. Torresin, // cardinale Andrea Carlo F.

GESUALDO CARLO

Heseltine, Carlo G.

GWIDON z MONTROCHER, Guido de Monte Rotheri

ur. w Montrocher, zm. 1333 lub 1334, teolog.

Studiował prawdopodobnie w Paryżu; był prob, w Teruel(diec. Walencja), gdzie 1330-33 napisał 3-tomowy podręcznikpastoralny Manipulus curatorum (bmw 1470, Savigliano14712), określający obowiązki kapłanów przy sprawowaniusakramentów, wyjaśniający historię i...

Cyprien (Cipriano) de Rore, Philipe de Monte i Charles Luython

Do mistrzów piatego pokolenia kompozytorów niderlandzkich nalea - de Rore, de Monte, Luython i di Lasso. Z nich Orlando di Lasso zasługuje jako najwiekszy twórca swojej epoki naosobne potraktowanie. Flamandczyk Cyprien (Cipriano) de Rore (1516-1565) był uczniemWillaerta w Wenecji i działał na dworach włoskich...

Monte Verde

Otwarte stanowisko paleoindiań-skie w okolicach miasta Llanąuihue w Chile. Najwcześniejszy poziom kulturowy (I) z narzędziami otoczakowymi jest datowany na ok. 33 tys. lat temu. Młodszy horyzont, związany z kopalnym torfowiskiem, datowany na ok. 13 tys. lat temu, dostarczył unikatowego zespołu 12...

BONAPARTE (właśc. Buonaparte) Carlo Maria de (27 III 1746 - 20 II 1785)

Ojciec Napoleona. Ur. w Ajaccio na Korsyce, wywodził się z ubogiej szlachty kors. wł. pochodzenia. Odbył studia prawnicze w Rzymie i Florencji, był niezbyt wziętym adwokatem w Ajaccio. Ożenił się 1764 z Letycją Ramolino, z którą miał 13 dzieci (5 zmarło w niemowlęctwie).

Po zajęciu Korsyki...