Mongołowie

Mongołowie

Czytaj Dalej

Mongołowie - MONGOŁOWIE PRZED CZYNGIS - CHANEM

W Starożytności i Średniowieczu na terenach Azji Środkowo - Wschodniej toczyła się rywalizacja pomiędzy koczowniczymi ludami tureckimi i mongolskimi o pastwiska i hege - monię . Jednocześnie były to czasy nieustannych najazdów plemion koczowniczych na tereny zamieszkane przez cywilizowaną ludność...

Podboje Mongołów

Na wschód od chrześcijańskich państw europejskich rozciągała się obca i bliżej nieznana nierozpoznana kraina. Od Karpat i wybrzeży Morza Czarnego zaczynał się bezkresny step, sięgający poprzez równiny Eurazji aż po Ocean Spokojny. Z obszaru tego niejeden już raz wychodziły groźne ludy, których...

Powstanie i rozwój imperium Mongołów

Plan:

1. Kształtowanie się potęgi Mongołów.

a ) ustrój społeczny

b ) organizacje plemienne

2. Państwo Czyngis-chana.

a ) Temudżyn

b ) pierwsze podboje

c ) podbój Azji Środkowej

d ) walki w Europie Wschodniej

3. Podboje następców Czyngis-chana.

a ) podział państwa

b ) ujarzmienie...

Podboje Mongołów

W XIII w., kiedy w Europie rozgrywała się ta dziwna i ostatecznie bezowocna walka o zjednoczenie chrześcijaństwa pod władzą papieża, w Azji, na szerszej arenie, dokonywały się znacznie donioślejsze wydarzenia. Jeden z ludów tureckich, osiadły na północ od Chin, osiągnął nagle taką przewagę i tak...

Mongołowie - ARMIA MONGOLSKA

Liczne zwycięstwa Mongołowie mogli osiągać dzięki silnej, dobrze zorganizowanej armii. Wojsko uzupełniane było na zasadzie powszechnego obowiązku służby wojskowej. Na wypadek wojny na wezwanie chana lub jego namiestników obowiązani byli stawić się wszyscy mężczyźni zdolni do noszenia broni, a więc...

Mongołowie - PODBOJE NASTĘPCÓW CZYNGIS - CHANA

Czyngis- chan zmarł w 1227r., ale jego śmierć nie położyła kresu ekspansji mongolskiej. swoje państwo podzielil między swoich synów. Ugedej dostał Mongolię Zachodnią, Tuluj - Mongolię wschodnią, Czagataj - Turkiestan. Czwartą część obejmującą Chorezm i Step Kipczacki otrzymał wnuk Temudżyna...

Mongołowie

Na początku XIII w. dzicy koczownicy mongolscy opuścili swe siedziby w sercu Azji i ruszyli na podbój Chin, Bliskiego Wschodu oraz Europy. Prowadzeni przez Czyngis-chana stworzyli największe imperium w dziejach świata.

Od samego początku cywilizacje starożytne Starego Świata musiały walczyć z...

Podboje następców Czyngis - chana. Mongołowie a Europa

 

Śmierć Czyngis- chana w 1227 r. nie położyła kresu ekspansji mongolskiej. Na zachodzie ekspansję podjął Batu- chan, mający do dyspozycji znakomitego wodza Subedeja, właściwego przywódcę wypraw.

W 1236 r. Mongołowie zniszczyli państwo Bułgarów nadwołżańskich, a w rok później...

Mongołowie - PAŃSTWO CZYNGIS - CHANA

Przyszły władca Mongolii - Temudżyn - pochodził z bocznej linii rodu Kajdu. Jego ojciec, Jes-gej, władał dużymi obszarami nad rzeką Onon. Gdy został zamordowany w walkach chanów plemiennych, Temudżyn musiał ukrywać się w stepie. Pomocy udzielił mu Togrul, chan Kereitów. Gdy Temudżyn dorósł...

Mongołowie - ŻYCIE MONGOŁÓW

Warunki życia na stepie były bardzo trudne. Surowy klimat i nieurodzajność terenów Azji Środkowej wymagały od Mongołów silnych i zdrowych organizmów, by w ogóle znieść prymitywne warunki życia i nie ulec chorobom powodującym ogromną śmiertelność. Przestrzenie położone dalej od wody były niemal...

BAMIANU ZBURZENIE PRZEZ MONGOŁÓW 1221.

W pogoni za Dżalalem ad-dinem, synem pokonanego szacha Chorezmu (patrz buchary i samarkandy zdobycie przez mongołów 1220), Czyngis-chan (1167-1227) poprowadził wojska mongolskie na połu­dnie, z Samarkandy do Afganistanu, gdzie Dżalal ad-din formował nową armię muzuł­mańską. Klęska Mongołów pod...

Mongołowie - EKSPANSJA MONGOLSKA NA AZJĘ ZACHODNIĄ

Wkrótce po śmierci Ugadeja Mongołowie rozpoczęli, po opanowaniu Iranu, ekspansję na muzułmański Bliski Wschód. W 1243r. wódz mongolski Baczu - nojon zadał druzgocącą klęskę sułtanowi ikonijskiemu Gijas - ad Dinowi Kejchuserowi II pod Sebastią. Opanował tereny po rzekę Halys i zmusił do uznania...

Opanowanie Rusi przez Mongołów

-  1223 r.  -  uderzenie Mongołów na Połowców  –  odsiecz władcy Halicza  –  Mścisława Udałego  –  klęska Rusi nad Kałką

-  1237 r. – uderzenie Batu-chana na Ruś Zaleską 

*  zdobycie Włodzimierza, Moskwy, Kołomny

*  bitwa nad Sitią  –  klęska księcia włodzimierskiego Jerzego Wsiewołdowicza

- ...

Najazd Mongołów na Europę Środkową

-  1241 r. – wdarcie się Bau-chana na Węgry

*  konflikt Polowców ze szlachtą węgierską

*  bitwa nad rzeką Sajó – klęska Beli IV, wycofanie się za Dunaj

*  cesarz i papież zajęci byli rywalizacją o Italię

*  zima 1241/1242 – przejście Mongołów przez zamarznięty Dunaj, opanowanie Węgier, ucieczka...

Mongołowie - KSZTAŁTOWANIE SIĘ POTĘGI MONGOŁÓW

W XII w. plemiona mongolskie koczujące na terenach dzisiejszej Mongolii, Mandżurii i południowo - wschodniej Syberii, pod wpływem kontaktów z cywilizowanymi ludami z południa i zachodu, weszły w okres głębokich przemian społecznych. Ich rodowy ustrój uległ ostatecznemu rozkładowi, następowało...

Mongołowie - ROZKŁAD IMPERIUM MONGOLSKIEGO

Kubilaj był ostatnim wielkim chanem, którego autorytet uznawano w całym świecie mongolskim. Po jego śmierci w 1294r. władza wielkich chanów została ograniczona do właściwej Mongolii i Chin. Wzajemne poczucie obcości wzmagały różnice wyznaniowe pomiędzy poszczególnymi ułusami: na zachodzie władcy...

BUCHARY l SAMARKANDY ZDOBYCIE PRZEZ MONGOŁÓW 1220

W pościgu za szachem Chorezmu po bitwie pod Chodżentem (patrz

MONGOLSKO-PERSKA WOJNA PIERWSZA 1218-

-1221) Czyngis-chan (l 167?-1227) ze swoją mongolską armią dotarł w początkach lutego 1220 do Buchary (obecnie w środkowym Uzbekistanie). Czyngis-chan obiegł miasto, w wale oblężniczym kazał...