Monarcha

Czytaj Dalej

Monarcha

Są dwa główne miejsca zimowisk monarchy. Monarchy zimujące w Meksyku i monarchy zi­mujące w Kalifornii to dwie różne pod względem genetycznym populacje.

Papież monarcha — Paweł II

Podczas konklawe po śmierci Piusa II kardynałowie ułożyli i zaprzysięgli kapitulację wyborczą. Wprawdziezobowiązywała ona nowego papieża do prowadzenia walki z Turkami i do zwołania soboru, lecz wswoich istotnych postanowieniach starała się ograniczyć władzę papieską na korzyść kolegium...

Pozycja monarchy w systemie brytyjskim

Monarcha jest głową państwa, głową kościoła anglikańskiego w Anglii i prezbitańskiego w Szkocji, jest symbolem więzi Brytyjskiej Wspólnoty, król nigdy nie czyni źle, nie działa sam, Prerogatywy: zwoływanie i rozwiązywanie parlamentu, powoływanie i odwoływanie premiera i członków rządu, kreowanie nowych parów, mianowanie dostojników kościoła, nadawanie odznaczeń i orderów, stosowanie prawa łaski, zatwierdzenie ustaw i ...

Pozycja monarchy w ustroju absolutnej Francji

W absolutnej Francji monarcha miał pełną i całkowitą władze.

MONARCHA

Monarcha Doskonały przydomek Jana II z dynastii Aviz, syna Alfonsa V i Izabeli, króla Portugalii od 1481 do 1495.

Unie Polski z Litwą - W JAKI SPOSÓB MONARCHA USIŁOWAŁ ZREALIZOWAĆ POSTANOWIENIA UNII W KREWIE?

Jagiełło udał się na Litwę i dokonał chrztu ludności przy pomocy duchowieństwa polskiego. Zorganizował w Wilnie biskupstwo, wydał przywilej dla bojarów litewskich gwarantując im dziedziczne posiadanie ziemi i uwolnienie od osobistych świadczeń na rzecz księcia, z tym, że uprawnienie to otrzymali...