Monachium

Monachium

Czytaj Dalej

MONACHIUM - układ 1938 r.

Konferencja szefów rządów Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch miała rozwiązać problem niemiec­kich żądań terytorialnych wobec *Czechosłowacji i zapobiec wybu­chowi wojny w Europie. Adolf Hitler po zaanektowaniu Au­strii (*Anschluss) w kwietniu 1938 r. zaczął domagać się przyłączenia do...

Monachium - geneza i skutki

 

Kolejnym, po aneksji Austrii (12 III 1938), krokiem Hitlera była Czechosłowacja. Niemiecko-czeskim obszarem spornym były Sudety - najbardziej uprzemysłowiona część Czechosłowacji, zamieszkała przez liczną mniejszość niemiecką. Kiedy inspirowana przez Hitlera nacjonalistyczna Partia Sudecko-...

HOHENLINDEN, m. w Bawarii, 30 km na wsch. od Monachium

Gdzie 3 XII 1800 gen. Moreau na czele Armii Renu odniósł świetne zwycięstwo nad austr. armią arcyks. Jana. Po zwycięstwie Bonapartego pod Marengo, rozpoczęły się rokowania pokojowe w Luneville, które jednak rychło zerwano.

W XI 1800 austr. armia arcyks. Jana podjęła ofensywę w Bawarii. Jej celem...