Molier (1622 — 1673)

Młody Poąuelin porzucił jednak studia prawnicze i związał się z wędrowną trupą aktorską, przybierając pseudonim Molier (Moliere). Molier stworzył nowy typ komedii, która na wiele lat stała się wzorem dla dramaturgii światowej.

Dramaty Moliera jako komedie charakterów (Świętoszek, Skąpiec)

Z motywów antycznych korzystał Molier często w budowie akcji, wyborze tematów czy postaci, ale stworzył własny, oryginalny typ dramatu, zwany komedią Molierowską, naśladowany przez wielu komediopisarzy (u nas aż do A.

Molier jako mistrz komedii

Molier stał się mistrzem komedii charakterów oraz intrygi i wywarł silny wpływ na rozwój komediopisarstwa europejskiego dwóch następnych stuleci.

Obnażenie fałszu i obłudy religijnej (dewocji, zakłamania) w Świętoszku Moliera

Molier stworzył komedię charakterów i komedię obyczajową w nowoczesnym tego słowa znaczeniu. Molier ukazał tu, czym jest i ile złego może zdziałać obłuda, nadużywanie rzekomych wartości moralnych do osobistych celów.

LITERATURA FRANCUSKA XVII W - MOLIER

Molier to twórca francuski. W „Świętoszku” Molier krytykuje wady Francuzów. Molier przeciwstawiał się obłudzie na płaszczyźnie moralnej.

Molier (1622-1673)

Molier przepoił swą twórczość głębokim humanizmem - mimo goryczy i pesymizmu wierzył w rozum ludzki i zdolność przezwyciężania zła oraz opowiadał się za wolnym i godziwym wyborem własnej drogi.

Czy człowiek może być szczęśliwy mając dużo pieniędzy ? (Skąpiec - Molier)

Nie mam pojęcia, czy w czasach gdy Molier pisał "Skąpca", to powiedzenie istniało, ale jestem pewna, że głównemu bohaterowi komedii, Harpagonowi owa myśl nie przypadła do gustu.

"Czy pieniądze grają w życiu najważniejszą rolę" -rozprawka na przykłacie Skąpca(Molier)

Czy pieniądze grają w życiu najważniejszą rolę ? Od momentu powstania dzieła Skąpiec dzielą nas stulecia coraz bardziej zaawansowane technologie ale czy zmienia się człowiek? Wciąż tak samo kochamy, z nienawiści do siebie prowadzimy wojny, modlimy się do bogów... Człowiek w swej istocie pozostał taki sam. Jego stosunek do pieniędzy nie zmienił się ! Biorąc pod uwagę powyższy fakt uważam, że Harpagon jest człowiekiem jakich wielu w dzisiejszych czasach. Uważają ...