Zwałowanie mokre

Zwałowanie urządzeniami lub narzędziami z zastosowaniem strumienia wody:

hydrauliczne – zwałowanie strumieniem wody materiału zwałowego dostarczanego transportem hydraulicznym,

hydromechaniczne – zwałowanie strumieniem wody materiału zwałowego dostarczanego mechanicznymi środkami transportu.