Modus vivendi

Czytaj Dalej

Polecenie (modus)

Polecenie (modus) jest klauzulą dodatkową do czynności o charakterze darmowym (darowizna, wyzwolenie), nakazującą odnoszącemu korzyść, określone zachowanie się.

MODUS

Nazwa trybów (odmian) wniosko­wania w sylogistyce:   modus ponendo ponens (skrótowo: mo­dus ponens) — reguła wnioskowania pozwa­lająca przechodzić od twierdzących (inaczej: pozytywnych) przesłanek do twier­dzącego (pozytywnego) wniosku {rule of modus ponens), według schematu, który od­powiada następującemu prawu klasycznego rachtinku zdań: [(p —> ^) a p] —> ^ (czyt.