Moduły w systemie informatycznym

Najczęściej spotykane moduły w zintegrowanym systemie informatycznym spełniające warunki standardu MRP II (Manufacturing Resources Planning), czyli planowania zasobów produkcyjnych, zostały niżej przedstawione. Metoda planowania zasobów produkcyjnych MRP II, jako standard określany przez amerykańskie...

STM (Synchronous Transport Module)

STM (Synchronous Transport Module) - moduł transportowy STM-n stanowiący blok informacji cyfrowej (w czasie), stosowany w systemach hierarchii cyfrowej SDH. Przekaz przez sieć każdego modułu transportowego STM zajmuje zawsze taki sam czas - 125 µs.

W hierarchii SDH zdefiniowano 5 poziomów zwielokrotnienia, o...

Co to jest moduł magazynowy, od czego zależą jego wymiary

Moduł magazynowy – to jednostka składowania (paleta) oraz moduł transportu (wózek widłowy, układnica międzyregałowa).Powierzchnia modułu: S = l ∙ (2d + s)

l - szerokość przestrzeni dla jednej jednostki (dla palety

800x1200: 1300mm),

d – głębokość przestrzeni dla jednej jednostki (dla palety...

przetwarzania informacji moduły

przetwarzania informacji moduły - termin stosowany przez J. A. Fodora (-»-Fodora modułowa struktura umysłu), przyjmowany też w innych teoriach; oznacza struktury neurologiczne w mózgu, wyspecjalizowane do odbioru określonej informacji, które funkcjonują według uwarunkowanych genetycznie, złożonych...

Wymiary modułu magazynowego europalety

Ze względu na manipulowanie ładunkami moduł jednostki paletowej wynosi 1300 x 900 mm. Wymiary modułu rzutują na wymiary powierzchni magazynowych.

Moduł CHART

To zbiór programów służących do wszechstronnego administrowania pracą hotelu, który może pracować w wersji jednostanowiskowej i sieciowej.System składa się z następujących modułów i programów:

-  konfiguracja hotelu,

-  recepcja, zestawienia,

-  archiwizacja danych,

-  centrum.

Program konfiguracja...

Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamiczną

Wahadło torsyjne (przedstawione na powyższym rysunku) – umocowana na osi bryła, która skręcana od położenia równowagi, porusza się ruchem wahadłowym harmonicznym, pod wpływem siły sprężystości. Typowym przykładem takiego wahadła może być koło balansowe zegara sprężynowego. Źródłem siły sprężystości jest w nim sprężyna. Koło skręcane od położenia równowagi o kąt  waha się w granicach skrajnych położeń. Można wykazać, że istnieje podobieństwo ...

Moduły instalacyjne RJ45

Moduły instalacyjne RJ45 - wydzielone, znormalizowane moduły konstrukcyjne, zawierające od kilku do kilkudziesięciu złączy RJ45 do przyłączania kabli telefonicznych lub komputerowych. Są stosowane głównie w szafach dystrybucyjnych poziomego okablowania strukturalnego do łączenia stacji roboczych z...

Moduły pamięci DRAM

Moduły pamięci DRAM - wiele seryjnie wytwarzanych, kompletnych, scalonych układów pamięciowych, różniących się organizacją dostępu do danych (PM, FPM, EDO, SDRAM, MRAM), typem komputera (PC, PS2) oraz konstrukcją złącza (SIMM, DIMM). Ich cechy charakterystyczne ujmują następujące często spotykane...

SIMM (Single in Line Memory Module)

SIMM (Single in Line Memory Module) - podstawowy, wymienny moduł pamięci DRAM (ok. 1x9 [cal]) z 30-stykowym jednorzędowym interfejsem równoległym do łączenia z płytą główną CPU (Central Processor Unit) komputera PC.

Moduł 'Gospodarka remontowa' systemu plan9000 obsługuje funkcje:

Moduł 'Gospodarka remontowa' systemu plan9000 obsługuje funkcje: 1.dyspozycje 2.plan czynności 3.zlecenia czynności 4.diagnostyka 5.zgłoszenia 6.definicje czynności obsługowych 7.zamówienia 8.RAPORTY ad. 1. Dyspozycje (przykład ekranu) to okno przeznaczone do podejmowania decyzji dotyczących: http://www.4tech.com.pl/lrppl.htm *zgłoszeń potrzeby wykonania czynności obsługowych (np. zarejestrowanych przez użytkowników urządzeń na wydziałach ...

SIM (Subscriber Identity Module)

SIM (Subscriber Identity Module) - wielofunkcyjna inteligentna karta identyfikacyjna abonenta (mikroktroler zaprasowany w plastiku) oraz jej najnowsza wersja znana pod nazwą karty proaktywnej SIM - umożliwiające zdalną identyfikację i autoryzację abonenta w sieciach komórkowych (np. GSM).

Karty SIM są...

WIM (Wireless Identity Module)

WIM (Wireless Identity Module) - zaproponowane przez WAP Forum inteligentne karty identyfikacyjne do realizacji usług przez sieci bezprzewodowe, zastępujące dotychczasowe prostsze karty SIM.

Specyfikacja karty WIM (według ISO 7816) definiuje dodatkowo lokalizacje, gdzie są zarejestrowane pary prywatnych...

Proszę omówić rolę oraz możliwości i zalety modułu zaawansowanego planowania i optymalizacji APO w łańcuchu dostaw SCM

Możliwości:

Współpraca zespołów podczas prognozowania

Zarządzanie cyklami życia produktów

Planowanie produkcji

Prognozowani popytu

Przeprowadzanie analizy przyczynowej

Monitor alarmów

Zalety:

Skracanie cyklu harmonogramowego

Planowanie i optymalizacja...

Moduł, modulus

1) w architekturze jednostkamiary odpowiadająca wielkości danego elementu arch.,który służy do określania proporcji innych członów arch.; w staroż. Grecji m. architektury doryckiej stanowiłaszerokość tryglifu, w jońskiej była zaś średnicalub promień kolumny; na tej podstawie obliczano—>...

Oto pierwsze zagadnienie do dyskusji w czwartym module: Dlaczego, Państwa zdaniem, wybuchła II wojna światowa? Czy można było jej uniknąć, jakie warunki o tym przesądzały?

Wszystko zaczęło się już w 1936 roku, ośmielony bezczynnością aliantów Hitler zajmuje zdemilitaryzowaną strefę Nadrenii, łamiąc tym samym porozumienie traktatu wersalskiego. Generałowie niemieccy zdawali sobie sprawę, że ich wojsko nie było w stanie przeciwstawić się zdecydowanej reakcji aliantów. Jednakże ci, jak zwykle, ograniczyli się do protestu. W 1936 roku wybuchła rewolucja w Hiszpanii. Jej faszystowski przywódca gen. Franco otrzymał włoską, a później ...