Modlitwa

Modlitwa

Czytaj Dalej

Istota modlitwy

Nie znaczy to, że modlitwa pełna takich uczuć jest zła i nie ma żadnej wartości, wręcz przeciwnie od takiej modlitwy może zależeć czasami nasze zbawienie i urzeczywistnianie się Bożych planów w naszym życiu.

Modlitwa – typy

Jest wiele rozmaitych rodzajów modlitwy, które nie istnieją w odosobnieniu od siebie, lecz krzyżują się nawzajem i współistnieją: modlitwa jako czary, wypowiadanie magicznych formuł modlitwa jako rodzaj kontraktu, za odmówienie modlitwy chce się coś od bóstwa uzyskać modlitwa jako sposób przekonywania bóstwa modlitwa jako rodzaj czci i hołdu modlitwa jako ...

Modlitwa

Modlitwa może być wypowiedziana głośno albo cicho w sercu, może być samotna lub z innymi, podczas oficjalnego sprawowania liturgii kościelnej lub poza nim. Najbogatszy zbiór modlitw Nowego Testamentu znajduje się w pierwszych rozdziałach Ewangelii św.

Modlitwa pańska

Modlitwa ta, której nie należy mylić z modlitwą Jezusa (w której zwracamy się do Jezusa, a nie do Boga Ojca), odgrywa ważną rolę we Mszy św. abba, bóg jako ojciec, didache, modlitwa.

Modlitwa liturgiczna i prywatna

Modlono się twarzą ku wschodowi, bo stamtąd oczekiwano powtórnego przyjścia Chrystusa i chyba zewzględu na odejście od żydowskiej praktyki modlitw w kierunku Jerozolimy i jej świątyni.

Relacja pomiędzy Słowem Wcielonym i Ojcem - Modlitwa Jezusa

Jezus zresztą musiał się znajdować w pozycji Tego, który znał dokładnie wszystkie plany Boże i w doskonałości swojej modlitwy zawsze był wysłuchany, dzięki wzajemnej miłość Ojca i Syna (J 11,41-42).

ARCYKAPŁAŃSKA MODLITWA CHRYSTUSA

, podobnie jak inne modlitwy Chrystusa przytoczone w Ewangelii Jana (11, 41-42; 12, 27), z jednej strony — jako modlitwa wzorcowa dla Kościoła — pełni rolę pouczenia, z drugiej zaś jest modlitwą, przez którą Jezus poświęcał siebie Ojcu, a uczniów umacniał do spełnienia zadań apost.

Modlitwa eucharystyczna

Mimo istnienia pewnych różnic w kolejności Modlitwa Eucharystyczna zawiera następujące elementy: wstępny dialog między kapłanem a zgromadzeniem, modlitwę uwielbienia i dziękczynienia, opowiadanie o ustanowieniu Eucharystii, anamnezę przypominającą zbawczą działalność Boga, epiklezę wzywającą Ducha Świętego, by zstąpił na dary, wspomnienia albo modlitwy wstawiennicze i końcową doksologię.

Modlitwa III

Niezgo­da na świat dyktuje mu słowa, które można by nazwać „modlitwą buntownika”. Świat zdaje się być wyjęty spod boskiego prawa, a zatem słowa modlitwy nie mogą zawierać żadnych życzeń poza jednym – pragnieniem Śmierci.

EUCHARYSTYCZNA MODLITWA

; uwzględniają ponadto charakter poszczególnych okresów -*> roku liturgicznego dzięki wprowadzeniu odpowiednio dostosowanych modlitw, a tym samym zwiększeniu liczby części zmiennych w m. Mycielski, Modlitwy Ostatniej Wieczerzy i ich wpływ na powstanie m.

Modlitwa Jezusa

Modlitwa Jezusa”, która jest oddźwiękiem zawołań (Mk 10, 47-48; Łk 23, 42) i wezwań (1 Kor 12, 3) znajdujących się już w Nowym Testamencie, wywodzi się z duchowości monastycznej, mianowicie z jej tęsknoty za modlitwą nieustanną (zob.

GENEZIŚ Z DUCHA. Modlitwa, poemat prozą J. Słowackiego

Zamyka utwór modlitwa o wiarę widzącą - zrozumienie prawdy o istocie bytu, umożliwiające postęp ku celom ostatecznym - dla własnego narodu. Skwarczyńska widzi w nim zespolenie rozmaitych tradycji genologicznych (modlitwy, hymnu, epopei, apokalipsy, poematu filoz.

MODLITEWNIKI, książki z modlitwami dla osób świeckich

Melanchtona - od Modlitw nabożnych (1559) W. Laterny, zawierające obok modlitw codziennych i świątecznych także wykład podstawowych zasad wiary. zespołów modlitw, przeznaczonych na użytek bractw kośc.

APOSTOLSTWO MODLITWY

, którego członkowie przez codzienne ofiarowanie modlitw, prac, radości i cierpień oraz różne formy nabożeństwa ku czci Najśw. , z którego wydano księgę pamiątkową Apostolstwo Modlitwy w teorii i praktyce (Kr 1939). ( —> Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy).

„Wielka modlitwa” za Włochy

, jak gdyby chcąc wzmocnić tę ideę, Jan Paweł II zapowiada „wielkąmodlitwę" za Włochy: „Jeśli społeczeństwo włoskie ma się głęboko odnowić, oczyszczając się ze wzajemnych podejrzeń i z ufnością spoglądając w swą przyszłość, to koniecznejest, żeby wszyscy wierzący zmobilizowali się do wspólnej modlitwy"22.

Modlitwa błagalna

modlitwa, wstawiennictwo.

MODLITWA, POBOŻNOŚĆ, CARITAS CHRISTIANA

Życie religijne chrześcijan, dostrzegalne na zewnątrz w modlitwie liturgicznej i prywatnej, w uczynkachpobożnych, a przede wszystkim w miłości bliźniego, było najsilniejszą więzią między nimi samymi i najskuteczniejszymśrodkiem oddziaływania na pogan, jeżeli ci nie ulegli uprzedzeniom i bezpodstawnymposądzeniom o ateizm i inne zdrożności.

Modlitwa do Bogurodzicy

Któraś wiodła jak bór pomruków

ducha ziemi tej skutego w zbroi szereg,

prowadź nocne drogi jego wnuków,

byśmy milcząc umieli umierać.

 

Któraś była muzyki deszczem,

a przejrzysta jak świt i płomień,

daj nam usta jak obłoki niebieskie,

które czyste – pod toczącym się gromem.

 

Która ziemi...

Józef Czechowicz - modlitwa żałobna

że pod kwiatami nie ma dna

to wiemy wiemy

gdy spłynie zórz ogniowa kra

wszyscy uśniemy

będzie się toczył wielki grom

z niebiańskich lewad

na młodość pól na cichy dom

w mosiężnych gniewach

świat nieistnienia skryje nas

wodnistą chustą

zamilknie czas potłucze czas

owale luster

póki się...

Średniowieczne zabytki języka polskiego (Kazania Świętokrzyskie, przekłady Pisma św., utwory poetyckie, modlitwy)

coraz liczniejsze staja sie tlumaczenia modlitw, powstaja piesni koscielne, kazania i psalterze.