Traszka zwyczajna

Triturus vulgaris (L.), rodzina Salamandridae — salamandrowate. Osiąga 100—120 mm długości. Występuje w środkowej, północnej i wschodniej Europie oraz w Azji Środkowej. Wszędzie jest dosyć liczna, występuje do wysokości 1000 m n.p.m. Odbywa gody w rozmaitych stawach, gliniankach, rowach obfitujących...

Padalec zwyczajny

Anguis fragilis L., rodzina Anguidae — padalcowate. Dorasta do 450 mm długości. Bywa różnie ubarwiony. Rozprzestrzeniony jest prawie w całej Europie; ponadto na północy sięga do 65° szerokości geograficznej północnej, a na południowym wschodzie do Azji Mniejszej, Zakaukazia i Iranu. Żyje w lasach i na...

Zaskroniec zwyczajny

Natrix natrix L., rodzina Colubridae — wężowate (węże właściwe). Jest naszym najpospolitszym wężem. Rzadziej spotykana jest jego forma z dwoma białymi podłużnymi pasami na grzbiecie — N. natrix varpersa (Pall.).

Samce są szczuplejsze, osiągają 1 m długości, samice 1,5 m. Rozprzestrzeniony jest w...

Rybitwa zwyczajna

Sterna hirundo L., rodzina Laridae - mewy, wydrzyki i rybitwy. Jest długoskrzydłym ptakiem z widlastym ogonem (35,5 cm). Wierzchnia część skrzydeł, grzbiet i zewnętrzne pióra sterówek ma srebrzystoszare, wierzch głowy czarny, dziób czerwony z czarnym końcem, nogi czerwone.

Żyje w Europie nad...

Myszołów zwyczajny

Buteo buteo (L.). rodzina Accipitridae — jastrzębie. Jest drapieżca średniej wielkości (51—56 cm), Ubarwienie jego jest bardzo zmienne (podobnie jak trzmielojada) od czamobrązowego do śnieżnobiałego! Zamieszkuje obrzeża lasów różnego typu w Europie i w strefie umiarkowanej Azji.

Gnieżdżel nie się...

Polnik (nornik zwyczajny)

Microtus arvalis Pall., rodzina Microtidae - nornikowate. Długość ciała 83—130 mm, ogona 27—47 mm, masa ciała do 57 g. Żyje na łąkach leśnych i stepach prawie całej Europy. Dogodne warunki rozwojowe znalazł przede wszystkim ną łąkach i polach uprawnych.

Rozród bardzo intensywny. Okresowo rozmnaża...