Modlin

Dzieli się obecnie na dwa osiedla: Stary Modlin i zamieszkany przez wojskowych Modlin-Twiedzę. Od 1914 Modlin stał się także portem rzecznym i ośrodkiem szkolenia marynarzy.

MODLIN, twierdza poi. na płn. od Warszawy u ujścia Narwi do Wisły

Decyzję o jej budowie podjął Napoleon podczas pobytu w 1807 w Warszawie. Miała tworzyć wraz z Pragą i Serockiem system fortyfikacji zabezpieczających stolicę Ks. Warszawskiego, a jednocześnie stanowiła przyczółek pozwalający swobodnie manewrować na obu brzegach Wisły.

Twierdzę budowano...