Modelowanie

Czytaj Dalej

Metody wychowawcze-porownanie metody kar i nagrod z metoda modelowania

Albert Bandura - gorący propagator metody modelowania twierdzi, iż „przez modelowanie rozumie on zarówno odwzorowywanie, czyli przyswajanie zaobserwowanych zachowań, jak również nabywanie nowych zachowań lub modyfikowanie zachowań dawniej już ujawnionych przez obserwatora, przy czym z zakresu modelowania wyklucza wszelkie świadome naśladowanie modelu przez obserwatora” .

Neobehawioralne koncepcje; modelowanie i społeczne uczenie się jako podstawa wyjaśniania zdrowia, patologii i terapii

Sesje modelowania pożąda­nych zachowań mogą mieć charakter uczestniczenia w sytuacji naturalnej (modelowa psychodrama w grupie młodzieżowej) lub w sytuacji symbolicznei często w toku modelowania wykorzystuje się też technikę wideo.

Wstęp do książki Krystyny Duraj – Nowakowej p.t „Modelowanie systemowe w pedagogice”.

Są one przeznaczone do analizy dwu aspektów modelowania systemowego w pedagogice: w świetle już czynionych prób takiego modelowania i perspektyw jego zastosowania w kilku wybranych subdyscyplinach pedagogiki – dydaktyce, metodyce szczegółowej na przykładzie pedagogiki przedszkolnej i pedeutologii.

Modelowanie opatrunku gipsowego

Przy właściwej ochronie wystających punktów kostnych i odpowiedniej technice nakładania opasek modelowanie sprowadza się do kilku miejsc, które wymieniono poniżej, omawiając poszczególne typy opatrunków gipsowych.

Metody wychowania - Metoda modelowania

Uczenie przez modelowanie- upodabnianie się do modela w sposób różny ale w granicach tej samej klasy zachowań.

Modelowanie parametryczne

Charakterystyka Modelowanie parametryczne jest jedną z metod szacowania kosztów projektu od góry do dołu.

Lingwistyczne podstawy logopedii - Co daje modelowanie rzeczywistości językowej?

Jedną z metod poznania naukowego jest modelowanie rzeczywistości, tj.

Projektowanie (modelowanie) procesów

Dostarcza odpowiedzi na pytanie jak powinny wyglądać procesy, aby cele całej firmy i cele procesu mogły być jak najlepiej zrealizowane. Po analizie stanu obecnego dokonuje się:

modernizacji (przeprojektowania) procesu, dla już istniejącego procesu, po krytycznej jego ocenie, lub

projektowania...

Podsystem modelowania i pomocy w decyzjach

Służy wypracowaniu modelipozwalających wyjaśniać, przewidywać udoskonalać i kontrolować procesy rynkowe. Aby zgromadzone informacje marketingowe mogły być wykorzystane przypodejmowaniu decyzji, muszą być odpowiednio przetworzone za pomocą technikanalizy statystycznej i ekonometrycznej. Omawiany...

Modelowanie rozwoju produkcji

Proces rozwoju nowych produktów

Proces rozwoju nowych produktów składa się z:

planowanie linii produktu: analiza dotychczasowego portfela produktów, formułowanie strategii rozwoju produktu: określanie rynku docelowego, identyfikacja potrzeb użytkowników oraz atrakcyjności rynku, kreowanie pomysłów-...