Mocarstwo

Mocarstwo

Czytaj Dalej

Rywalizacja mocarstw w Chinach

Po stłumieniu powstania bokserów i przyjęciu protokołu z 1901 roku Chiny, zachowując formalnie niepodległość, stały się w rzeczywistości półkolonią mocarstw.

Pozycja i miejsce Japonii jako mocarstwa regionalnego.

Decydującą rolę dla odzyskania pozycji Japonii miało Naczelne Dowództwo mocarstw sprzymierzonych, a „wielkowładcą” Japonii został gen.

Hiszpania jako mocarstwo XVI wieku

Gdy umierał w roku 1516, Hiszpania była już liczącym się mocarstwem. Jednak te straty były nieistotne w zestawieniu z wewnętrznym rozkładem państwa, które zachowało ogromne imperium, ale gwałtownie traciło rangę mocarstwa.

POLITYKA WIELKICH MOCARSTW W EUROPIE I ŚWIECIE

W 1955 rozpoczął się ostatni etap dyskusji 4 mocarstw na temat zjednoczenia Niemiec.

Rozwój historyczny prawa wojennego - Mocarstwa opiekuńcze

Instytucja mocarstw opiekuńczych służy potrzebie kontaktowania się wojujących stron ze sobą.

Powstanie Styczniowe - Stanowisko mocarstw

Mocarstwa jednak nie chciały przebudowywać Europy pod patronatem Francji.

RZYM NAJPOTĘŻNIEJSZYM MOCARSTWEM W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO (275 r. p.n.e. -146 r. p.n.e.)

Prowincje Rzymu W następstwie wojen o charakterze zdobywczym, które trwały około trzydziestu lat, stał się Rzym jedynym mocarstwem w basenie Morza Śródziemnego.

Polityka Mocarstw Światowych w regionie Pacyfiku

W USA nastąpiło przesunięcie ciężaru polityki z zagranicznej na wewnętrzną, z europejskiej na region Pacyfiku, eksperci amerykańscy ogłosili, że handel USA z państwami Ameryki Łacińskiej jest ważniejszy niż z Europa i Azją. Wynika to z szybkiego wzrostu obrotów handlowych państw...

Doktryny wojenne mocarstw morskich

Na początku I WŚ we wszystkich liczących się marynarkach świata panowała koncepcja stoczenia jednej lub dwóch generalnych bi-tew całymi flotami, a po pokonaniu przeciwnika blokada jego portów w celu zdobycia panowania na morzu. Na początku XX w. teorie te nie miały już praktycznie zastosowania, lecz...

Interesy mocarstw światowych w Indochinach do 1950 r.

W czasie II wojny światowej Indochiny Francuskie były okupowane przez Japończyków, lecz po jej zakończeniu Francuzi planowali odzyskanie panowania nad swoimi azjatyckimi koloniami. Doprowadziło to do konfliktu między Francją a Viet Minhen ( Ligą Niepodległości Wietnamu) kierowanym przez...

Sejm Wielki i jego reformy – ugrupowania polityczne w sejmie, projekty reform, stosunek do mocarstw ościennych

 

Sejm Czteroletni, zw. Sejmem Wielkim, sejm obradujący 6 X 1788-29 V 1792 w Warszawie pod laską marszałków S. Ma­lachowskiego i K. N. Sapiehy; pierwszy za Stanisława Augusta Poniatowskiego sejm, zawiązany w konfederację, decydujący wię­kszością głosów.

Za pośrednictwem wyło­nionych spośród siebie...

Stosunek mocarstw europejskich do Rzeczypospolitej w połowie XVIII w.

 

Rosja i Prusy były groźne dla Rzeczypospolitej. Rywalizowały one o wpływy w Polsce, które niejednokrotnie były różne. Rosja pragnęła opanować całą Rzeczpospolitą, natomiast Prusy zmierzały do podziału jej między sąsiadów.

Szczególnie groźna sytuacja wytworzyła się nad Bałtykiem, gdzie w...