Mobilność

Czytaj Dalej

Bariery mobilności wewnątrzsektorowej

Charakterystyka

Bariery mobilności wewnątrzsektorowej - trudności przechodzenia przedsiębiorstwa z jednej grupy strategicznej do drugiej; powodują one, iż przedsiębiorstwo de facto konkuruje nie ze wszystkimi firmami zbliżonych profilach, ale z tą ich częścią, która produkuje wyroby z tej samej grupy...

Mobilność i substytucja czynników rozwoju

Efektywne wykorzystanie czynników rozwoju może wymagać ich przemieszczania w przestrzeni. Poszczególne czynniki charakteryzują się niejednakową zdolnością do przemieszczeń, tj. niejednakową mobilnością. Niektóre z nich są całkowicie immobilne, np. tereny budowlane i ziemia przeznaczona pod uprawę...

Wymień urządzenia podnoszące mobilność środków transportu drogowego

• Hydrauliczne dźwigi samochodowe (HDS),

• Hydrauliczne urządzenia załadowcze do nadwozi wymiennych,

• Podpory rozstawne- zwiększające stabilność pojazdu na postoju,

• Suwnice platformowe,

• Ruchome podłogi,

• Platformy samozaładowcze,

• Przenośniki taśmowe,

• Przesuwne ściany, rolowane dachy i...