Mobilizacja

Mobilizacja

Czytaj Dalej

Mobilizacje stawów kręgosłupa

Techniki mobilizacyjne są takimi, w których ostateczny trwały efekt przywrócenia ruchomości stawów wymaga zazwyczaj powtarzania zabiegów przez kilka kolejnych dni.

Manipulacje uciskowe stawów kręgosłupa (mobilizacje z impulsem, mobilizacje z pchnięciem końcowym).

Stąd też coraz częściej używane są określenia powyższego za-biegujako mobilizacji z impulsem lub mobilizacji z pchnięciem końcowym. Może być zastosowana, kiedy same mobilizacje nie przynoszą efektów i nie można nimi osiągnąć bariery anatomicznej stawu.

Mobilizacje czynne

Z tej przyczyny, według mnie, leczenie mobilizacjami czynnymi przepuklin dyskowych może być bezpiecznie wykonywane jedynie pod kontrolą personelu fachowego, najlepiej w warunkach lecznictwa zamkniętego (szpitale, sanatoria).

MOBILIZACJA STAWÓW

triceps surae -    mm flexores didgitorum Metody wspomagające -    cieple wilgotne okłady na mięśnie, -    okłady borowinowe na stawy i mięśnie, -    szkolenie rodziny, -    praca pełnym podwieszeniu zarówno w celu mobilizacji stawów jak i rozciągnięcia mięśni, -    ćwiczenia w basenie.

Mobilizacja do działania

Można by pokusić się o naniesienie poziomu stresu i mobilizacji do wykonywania działań na krzywą Gaussa.

Test mobilizacji stawu krzyżowo-biodrowego (test potrząsania, podrzucania, podnoszenia)

Wykonanie: Chory leży na brzuchu. Palce reki badającego układa się na stawać' krzyżowo-biodrowych, tzn. nad wiezadlami krzyżowo-biodrowymi tylnymi (stawu! krzyżowo-biodrowego ze względu na położenie anatomiczne nie można zbadać palpa-cyjnie). Drugą ręką badający obejmuje talerz miednicy od strony...