Opór mnichów

Mnisi wszakże stali bliżej ludu i dostrzegali wyraźnie związek czciobrazów z jego pobożnością. Mnichów chłostano, więziono, wysyłano nawygnanie, lub wcielano do wojska.

ROZMOWY DWORZANINA Z MNICHEM

ROZMOWY DWORZANINA Z MNICHEM, cztery dialogi M. Mnich).

MONACHOMACHIA, czyli Wojna mnichów

MONACHOMACHIA, czyli Wojna mnichów, poemat heroikomiczny I. palinodii - wykpił zarówno mnichów, jak ich obrońców.

FRANCISZKANKI - MNISZKI

F. kontemplacyjne o ślubach uroczystychi klauzurze p a p . , należące do II zak. franciszkańskiego, zw.też z a k o n em św. Klary (—* klaryski), lub do zak. NiepokalanegoPoczęcia NMP (—* koncepcjonistki) oraz do zak.Dziewicy Maryi, zw. zakonem 10 cnót NMP (—> annuncjatki2 ) ; należą do nich także...

Ignacy Krasicki - Monachomachia, czyli Wojna mnichów i Antymonachomachia

Drugi poemat heroikomiczny Krasickiego, Monachomachia, czyli Wojna mnichów (w sześciu pieśniach, 1778), należy do jego arcydzieł.

Mnich

mnich, ze staroniem.

MNICHÓW WOJNA 1463.

Mnisi z Hieizan wkroczyli do Kioto, spalili świątynię Hongwanji, głó­wną siedzibę shin-shu.

DOMINIKANKI - MNISZKI

Autonomiczne klasztory II zakonu św. Dominika (Moniales Ordinis Praedicatorum, OP) związane z dominikanami, powstające pod ich wpływem i mające wspólną z nimi duchowość.

Pierwsze klasztory d. założył Dominik Guzmán w miejscach swej działalności: 1206 w Prouille k. Tuluzy, 1215 w Tuluzie, 1220 w...

Brudnica mniszka

Lymantria monacha (L.), rodzina Lymantriidae - brudnicowate. Długość skrzydła 19—21 mm. Występuje w lasach iglastych i liściastych. Należy również do groźnych szkodników, przede wszystkim lasów iglastych. Motyle latają od lipca do września. Gąsienice żyją na drzewach iglastych i...