MŁAKA

Teren bagnisty, podmokły, utworzony wokół źródła o zatamowanym odpływie, porośnięty mchem, turzycami, sitami, wełnianką; podmokła, bagienna łąka górska śródleśna a. położona nad strefą lasu.