Mitologia

Mitologia

Czytaj Dalej

Mitologia i Księga Rodzaju jako dwie opowieści o powstaniu świata i człowieka

Jest też w mitologii odpowiednik raju w postaci złotego wieku (okres szczęścia ;udzkości pod opieką Prometeusza), po którym nastąpił wiek srebrny, brązowy, żelazny.

Mitologia odwiecznym źródłem inspiracji twórczej

Wspaniałym obrazem ilustrującym tragiczną scenę w mitologii jest „Upadek Ikara” Petera Bruegela. Mitologia i tematy antyczne są odwiecznymi źródłami inspiracji w sztuce i literaturze.

Problem cierpienia w mitologii i w Biblii

Cierpienie to kategoria opisywana zarówno w mitologii, jak i w Biblii. W mitologii często bywało wywoływane przez bogów i jego sens był dla człowieka tajemniczy.

Wybrane przykłady z mitologii inspiracją dla twórców różnych epok

Najbardziej znaną i obszerną jest mitologia grecka. Humaniści w dobie odrodzenia pozostawali pod urokiem mitologii i wiele aluzji mitologicznych znajdujemy w ich utworach.

Biblia i mitologia jako artystyczne tworzywo w "Mistrzu i Małgorzacie".

Biblia i mitologia pozwoliły Michałowi Bułhakowowi w "Mistrzu i Małgorzacie" na rozszerzenie wymowy utworu oraz na podjęcie wielu różnych tematów.

Przejście od mitologii do nauki

Proces ten to przejście od mitologii do nauki.

Mitologia i twórcy mitów

Mitologia to nauka o mitach, czyli trady­cyjnych przypowieściach opowiadają­cych o wydarzeniach z zamierzchłych czasów.

Wierzenia i Mitologia Słowian

Wierzenia i mitologia Słowian Jak zauważył Stanisław Urbańczyk, wybitny badacz pogańskiej religii Słowian: „Póki człowiek nie osiadł w mieście, a zwłaszcza póki naukowo nie zaczął badać przyrody(…)skazany był na stałe obcowanie z demonami” Demony owe mieszkały w domach, miały wpływ na szczęście i nieszczęście, pomagały w pracach domowych i polnych.

Lechia - Mitologia Polski

Wprowadzenie: Mitologia Lechii jest o tyle trudna do spisania, że mamy tylko cząstkowe informacje na temat wierzeń naszych przodków.

WARTOŚCI STAROŻYTNEJ MITOLOGII - JAK DOSZŁO DO POWSTANIA MITÓW

Mity powstały ponieważ tłumaczą to co niewytłumaczalne (powstanie świata, pór roku, ludzi). Zostały spisane aby można je było przekazywać dalszym pokoleniom. Mit jest to wypowiedź, zazwyczaj narracyjna oparta na wierzeniach ludzi antycznych. Posiada fabułę. Przekazuje uniwersalne prawdy.

Mity to dawne...

WARTOŚCI STAROŻYTNEJ MITOLOGII - ANTROPOMORFICZNY CHARAKTER MITÓW

Przedstawianie w mitach sił i zjawisk przyrody pod postacią ludzką. Bogów wyobrażano sobie na podobieństwo ludzi.

WARTOŚCI STAROŻYTNEJ MITOLOGII - ANTROPOMORFICZNY CHARAKTER MITÓW

Przedstawianie w mitach sił i zjawisk przyrody pod postacią ludzką. Bogów wyobrażano sobie na podobieństwo ludzi.

WARTOŚCI STAROŻYTNEJ MITOLOGII - UNIWERSALNOŚĆ MITÓW

1.  opowieści mitologiczne mają charakter religijny

2.  mają charakter uniwersalny, tzn. Mówią o prawdach, które nie przemijają, są ponadczasowe o ogólnoludzkie

3.  mówią o sprawach człowieka, jego dążeniach, marzeniach

4.  były wielokrotnie wykorzystywane w sztuce

5.  można je przyrównać do...

Mitologia słowiańska - Bogowie

Możemy dziś przyjąć, że w skład panteonu słowiańskiego wchodziło czterech głównych bogów. Bogowi ci znani byli na całym terenie zamieszkałym przez plemiona prasłowiańskie.

Najważniejszy z nich to Dadźbóg Swarożyc. Bóg słońca, ognia, nieba i spraw ziemskich. Dadźbóg to ten, który daje...

Mitologia słowiańska - Święta

Prasłowianie obchodzili cztery główne święta:

21 Marzec - pierwszy dzień wiosny. Święto Jare poświęcone narodzinom nowego życia po mroźnej zimie. W święto malowano pisanki, jajka które były symbolem odrodzenia życia. Święto poświęcone bogu Rodowi.

21-22 Czerwiec - pierwszy dzień lata...

Mitologia słowiańska - Demologia

Słowianie również oddawali cześć wielu innym bogom, bożkom i demonom złym i dobrym. Z pośród nich można wymienić kilku najbardziej znanych:

Mokosz - bóstwo znane na Rusi związane z "matką ziemią wilgotną"

Perepłut - bóstwo ruskie, prawdopodobnie demon wodny.

Płanetnik - życzliwy duch...

Mitologia słowiańska - Zwyczaje i obrzędy

Narodziny - Kobiety tuż przed porodem wzywały Boga Roda i jego pomocnice Rodzenice prosząc o pomyślny los dla swojego dziecka. Stare kobiety zaraz po narodzeniu dziecka szykowały posiłek rytualny, z którego część była przeznaczona dla Rodzenic i duchów domowych. Prawdopodobnie również czyniono różne...

Mitologia Polski Plemiennej

Wprowadzenie: W szkole uczyliśmy się i uczą się inni o bogach greckich, rzymskich, egipskich, Celtów i innych a my nie znamy Panteonu bogów rodzimych, oraz demonologii i obrzędów. Dlaczego tak jest? Owszem mało nam zostawiło informacji wojujące chrześcijaństwo, lecz po to ma człowiek rozum by ze szczątków informacji złożyć całość wypełniając luki odpowiednią interpretacją. Wystarczyłaby akceptacja naukowców i ogółu. Przecież dużą część wiary ...