Missouri

Missouri

Czytaj Dalej

MISSOURI - okręt

Pancernik amerykański zwodowa­ny 29 stycznia 1944 r., był jednym z czterech okrętów typu Iowa - naj­większych i najszybszych pancer­ników *US Navy. Rozpoczął służ­bę w połowie czerwca 1944 r.; w walkach na Pacyfiku odegrał ro­lę raczej symboliczną (m.in. 16 lip­ca 1945 r. ostrzelał hutę Nihon i...