Mission

Czytaj Dalej

BAZYLEJSKIE TOWARZYSTWO MISYJNE (BTM), Evangelische Missionsgesellschaft in Basel, Basler Mission

Pierwsze ogólnoprotest. stowarzyszenie mis., zorganizowane 1815w Bazylei przez Christiana Gottlieba Blumhardta (1779-1838)i Christiana Friedricha Spittlera (1782-1867) po wyodrębnieniujego z Deutsche Christentumsgesellschaft.

BTM otwarło 26 VIII 1816 instytut mis. (liczący początkowo7 osób), który miał...

HERMANNSBURSKA MISJA, Hermannsburger Mission

Protest, stowarzyszenie mis. głoszące, że działalnośćmis. jest zadaniem wszystkich chrześcijan i Kościoła, chcącegozachować swą tożsamość.

Pierwszym protest, stowarzyszeniem mis. Dolnej Saksoniibyło zał. 1834 przez L. —> Harmsa Lauenburskie Stow. Misyjne,afiliowane do Reńskiego Tow. Misyjnego, a...

AMERICAN BOARD of Commissioners for Foreign Mission

Stowarzyszenie mis. zorganizowane 1810 przez amer, studentów kongregacjonalistów. Do A.B. przyłączyli się początkowo również metodyści i prezbiterianie (1812); dwaj misjonarze A.B. (A. Judson i L. Rice) założyli 1812 w Indiach secesyjne stowarzyszenie baptystów, wiążąc się z American Baptist Foreign...

BETHEL - MISSION

Towarzystwo misyjne zał. 1886 przezpastora Distelkampa w Berlinie pod nazwą EvangelischeMissionsgesellschaft für Deutsch-Ostafrika (do 1920).

Od 1886 prowadziło misje w Tanganice; misja w okolicachgóry Usambary, zał. 1895, stała się podczas I wojny światowejKościołem samodzielnym; 1920 przyjęto nazwę...

CHINA INLAND MISSION, CIM

Protestanckie towarzystwo mis. założone 1865 w Anglii przez J.H. Taylora (1832-1905).

Do CIM mogą należeć mężczyźni i kobiety ze wszystkich Kościołów protest.; pierwotnie celem CIM byla praca mis. w Chinach, później objęło ono swoją działalnością także Skandynawię, Szwajcarię, Niemcy...

CHURCH PEACE MISSION

Związek -> wolnych Kościołów i organizacji kośc., powstały 1950 w Detroit, głoszący poglądy radykalnie pacyfistyczne.

Powstał dla szerzenia poglądów skrajnie pacyfistycznych, odrzuconych przez Tymczasową Radę Ekum. na Oksfordzkiej Światowej Konferencji Praktycznego Chrześcijaństwa (1937) oraz przez...