Misjonarz

Czytaj Dalej

Misjonarze i kler tubylczy

Jedynie więc w Indiach i na Cejlonie kler tubylczymiał przewagę nad obcymi misjonarzami. Żalił się przeto jeszcze w 1907 roku francuski kapłan Léon Joly:nasi nowocześni misjonarze nigdzie nie założyli całkowicie autochtonicznych Kościołów.

Misjonarze i seminarium w Paryżu

Założył on Misjonarzy św. Jezuicki misjonarz Alexandre de Rhodes (zm.

MISJONARZE - Metody i rezultaty

Misjonarze głosili Ewangelię bądź przed całą wioską, bądź w indywidualnychrozmowach, prowadzili dyskusję z wykształconymi poganami, czynili starania o budowę kościoła. To pierwsze sprawiało, że misjonarze korzystali czasem z pomocy urzędników.

BIAŁE SIOSTRY, misjonarki NMP z Afryki

Zgrom, misyjne zał. 1869 przez kard. Ch.M.A. Lavigerie.

Pierwsze kandydatki przybyły z Francji do Saint-Charles (Algieria),podejmując pracę charytatywno-wychowawczą wśródsierot, ofiar klęsk żywiołowych, zwł. głodu 1867.

Początkowonie mogły ustalić właściwego celu; zgromadzenie przeżywałokryzys...

BRACIA MISJONARZE KRESOWI, Brada Misjonarze Kresowi III Zakonu św. Franciszka

Laickie zgromadzenie naprawie diecezjalnym.

Założone ok. 1923 w diecezji lubel., zniesione 25 X 1938;celem zgrom, było prowadzenie zakładów dobroczynnych i wychowawczychoraz kolportaż prasy kat.; 1925 zgrom, posiadało3 domy: w Lublinie, Lubartowie i Dubnie; 1929 założyłoplacówkę w Eureka (stan Missouri...

Misjonarze Jezusa Chrystusa.

ZAKON MISJONARZY JEZUSA CHRYSTUSA POD PATRONEM BOGA OJCA Troska i staranie o Królestwo Boże i chwałę Boga Ojca ?

Misjonarze w Polsce

Pierwsi misjonarze nie są znani z imienia, ani nie wiadomo, skąd przybyli.

BIALI OJCOWIE, misjonarze Afryki

Zgrom, misyjne zał.1868 przez kard. Ch.M.A. ->Lavigerie; 1879 otrzymało pap.dekret pochwalny, a 1908 ostateczną aprobatę.Celem zgromadzenia jest ewangelizacja i praca charytatywno--wychowawcza wśród mieszkańców Afryki; na przełomieXIX i XX w. jedną z pierwszoplanowych akcji b.o. było...

LICZNI MISJONARZE

Wolność religijna od 313 r. ułatwiła Kościołowi spotęgowanie misyjnej działalności wewnątrz i na zewnątrzcesarstwa rzymskiego. Jej rezultat ocenia się jako znakomity. W połowie V wieku znajdowały siępoza chrześcijaństwem tylko nieliczne grupki pogan, zamknięte środowiska żydowskie i część...

Polscy krzyżowcy i misjonarze

Książęta polscy, Mieszko Stary i Bolesław Kędzierzawy, wysłali (1147) poselstwo do papieża EugeniuszaIII, który z pewnością nakłonił ich do udziału w krucjacie przeciw poganom na Północy. Uczynili todla celów politycznych. Mieszko dołączył się do wyprawy krzyżowej na Szczecin, by odnowić...