Mirosław

Czytaj Dalej

DOBRZAŃSKI MIROSŁAW

DOBRZAŃSKI MIROSŁAW, ur. 26 II 1848 we Włostowicachpod Puławami, zm. 3 XII 1914 w Piotrkowie Tryb., poetai dziennikarz. Pochodził z rodziny ziemiańskiej; po studiachprawa w Szkole Gł. i na ros. UW osiadł na wsi, a nast.w Piotrkowie, gdzie 1878-1906 w y d a w a ł „ T y d z i e ń " , najlepiejredagowane...

ŻUŁAWSKI MIROSŁAW

ŻUŁAWSKI MIROSŁAW, ur. 16 I 1913 w Nisku, prozaik i publicysta. Studiował prawo na UJK we Lwowie. Debiutował 1932 wierszami w,,Sygnałach''. Podczas okupacji żołnierz AK, działacz podziemia kulturalnego. W 1944-45 korespondent wojenny, a nast. zastępca red. nacz. dziennika „Rzeczpospolita" w Lublinie...

Mirosław

Osada istniała tu prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV w. (kroniki jabłonowskie wymieniają rok 1322), choć od początku XV w. znana była pod różnymi nazwami: Miroslawe, Mirosławice, Myroslawe, Miroslawicze... Jednymi z pierwszych właścicieli Mirosławia byli Jabłonowscy herbu Zaremba. Po nich wieś należała m.in. do Przecławskich, Kierskich, a w XVIII w. do Johana E. Salonona, który sprzedał te ziemie Reglowi. Kroniki wspominają o zatargach miejscowych dziedziców z ...

PAŁASZ Mirosław (1935 - 2000)

Załamanie dyplomaty

Ambasador polski. Ukończył studia w zakresie filologii orientalnej. W dyplomacjipracował prawie czterdzieści lat. W latach 1994-1997 był ambasadorem w Albanii, aod 1997 roku - w Turcji. Jak podała agencja AFP, wyskoczył z okna pokoju nadziewiątym piętrze szpitala, w którym od trzech...