Minuskuła karolińska

Minuskuła karolińska

Czytaj Dalej

Monarchia karolińska

Z wielu państw założonych na gruzach imperium rzymskiego w V i VI wieku najsilniejszy i najtrwalszy organizm polityczny stworzyli Frankowie. Zbudowana przez Klodwiga (w 496 przyjął chrzest) i jego następców monarchia Franków rządzona była przez królów z dynastii merowińskiej, aż do połowy VIII wieku. Ich...

Monarchia karolińska - Najważniejsze daty

496 r.- chrzest władcy Franków, Koldwiga

800 r.- koronacja Karola Wielkiego na cesarza

843 r.- podział monarchii karolińskiej w Verdun

Monarchia karolińska - Od monarchii merowińskiej do panowania karolińskiego

Z państw powstałych na gruzach imperium rzymskiego najsilniejszy i najtrwalszy organizm polityczny stworzyli Frankowie.. Zbudowana przez Koldwiga monarchia rządzona była przez królów z dynastii merowińskiej aż do połowy VIII w. Ich władza słabła jednak już od połowy VI w, a przyczyna tego tkwiła w...

Monarchia karolińska - Powstanie Państwa Kościelnego

Sojusz papiestwa z Frankami stał się jedyną szansą obrony niezależności Rzymu i pozycji papieża, zagrożonych przez ekspansję Królestwa Longobardów w Italii. Rezultatem porozumienia między papieżem a Pepinem były dwie wyprawy króla Franków, zakończone odebraniem Longobardom terenów w środkowej Italii z...

Monarchia karolińska - Karol Wielki

Rządy dynastii karolińskiej starały się zjednoczyć politycznie wszystkie ziemie wchodzące w skład monarchii i znacznego rozszerzenia jej terytorium. Prowadzone poza granicami wojny miały przysporzyć im łupów. Największe sukcesy odnosił Karol Wielki. W latach 772-804 władca ten prowadził na północnym...

Monarchia karolińska - Odnowienie cesarstwa rzymskiego

W 800 r papież Leon III koronował Karola Wielkiego na cesarza rzymskiego. W ten sposób doszło do odnowienia cesarstwa na zachodzie. Stał się on obrońcą kościoła przed atakami pogan i niewiernych, inicjatorem i protektorem nawracania ludów barbarzyńskich.

Monarchia karolińska - Państwo i społeczeństwo w dobie karolińskiej

Monarchia Karolingów była państwem patrymonialnym. Władcy dzielili je pomiędzy dziedziców. Karol też podzielił państwo między trzech synów, ale tylko najmłodszy z nich Ludwik Pobożny go przeżył. Zachowały jednak swoje znaczenie coroczne wiece połączone z przypadającymi zwyczajowo 1 maja przeglądami...

Monarchia karolińska - Życie gospodarcze

Monarchia merowińska a potem karolińska były słabo zaludnione. Większość mieszkańców żyła na wsi. W północnej Galii tylko część ziem była uprawna. Rolnictwo było głównym zajęciem i źródłem utrzymania ludności. W wielkich majątkach ziemskich zwłaszcza królewskich i kościelnych pracowali...

Monarchia karolińska - Kultura karolińska

W czasach karolińskich została rozbudowana i umocniona organizacja kościelna. Powstały arcybiskupstwa, silne diecezje, bogate opactwa benedyktyńskie. Dzięki reformie kościoła możliwe było ożywienie kulturalne. Wymagano od kleru lepszego przygotowania do prowadzenia duszpasterstwa i rozległych misji...

Monarchia karolińska - Rozpad monarchii Karola Wielkiego

Po śmierci Karola dały o sobie znać w jego państwie z dużą siłą czynniki odśrodkowe, a jego następca Ludwik Pobożny nie był w stanie kontynuować jego dzieła. Ziemie na wschód od Renu były słabo zaludnione, oddalone od szlaków szerszej wymiany handlowej, a ponadto niedawno schrystianizowane, co nie...

Renesans karoliński

Słowo renesans kojarzymy zazwyczaj z wielkim nurtem kulturowym w XV-XVI w., w którym odnalazł odbicie kryzys średniowieczne-go poglądu na świat i kształtowanie się nowej mieszczańskiej ideologii; nurt ten zachwiał autorytetem kościoła, odwrócił umysły od ideałów pozaziemskich, za-interesował się...

Co renesans karoliński dał Europie?

Przede wszystkim był on pierwszą próbą powrotu do kultury antycznej ( później podobne próby wznawiane były podczas panowania niemieckiej dynastii Ottonów, renesansu dwunastowiecznego, a także wtedy gdy po średniowieczu nastała epoka renesansu właściwego ). Dzięki temu, iż przepisywano dzieła twórców...

Rozwój i upadek państwa karolińskiego

Państwo karolińskie trwało w latach 496 - 843 n.e.

Założone zostało przez Chlodniga z plemienia Franków, który został pierwszym królem państwa Franków, przyjął chrzest. Pyło to pierwsze państwo chrześcijańskie.

Panowały w nim kolejno dwie dynastie - Merawingów i Karolingów. Pierwsza z nich...

Neoregelia karolińska

Ta brazylijska roślina z rodziny ananasowatych ma formę rozety i jest epifitem, rosnącym na gałęziach drzew w dżungli. N.c.'Meyendorfii' jest najczęściej uprawianą odmianą. W lecie dojrzałe okazy produkują lawendowo-fioletowy kwiatostan, otoczony barwnymi przykwiatkami. W naturalnym środowisku...

Azolla karolińska

 

Wygląd: Roczna lub wieloletnia bardzo mała paproć wodna, wyglądająca podobnie jak mech. Pęd pływający na powierzchni wody 1-2,5 cm długi, rozgałęziony pierzasto. Liście ułożone w dwóch rzędach, luskowate, dwupłatowe, niebieskozielone, późną jesienią zwykle czerwieniejące.

Górny płat liścia...

Stosunki państwowo - kościelne w epoce karolińskiej oraz ich ideologiczne uzasadnienia

 

800 r. – koronacja Karola Wielkiego na cesarza. Didaem zakłada mu Leon III, co niekoniecznie podobało się Bizancjum – powstało dwóch cesarzy zatem; dopiero w 812 doszło do uznania pzerz Bizancjum

i Działalność Karola WLK – samolubny i despotyczny, z nikim nie dzielił się władzą

wzrasta władza...

Tak zwany renesans karoliński

-  reforma szkolnictwa karolińskiego – mnisi z Anglii i Irlandii

-  nauka łaciny

-  nauczanie dwustopniowe – trivium i quandrivium

-  akcja przepisywania ksiąg świeckich i kościelnych

-  minuskuła karolińska

-  „odrodzenie karolińskie” – Alkuin

*  Angilbert, Teodulf – poezja

*  Piotr z Pizy –...

Cesarstwo karolińskie

 

Karol na wzór władców bizantyjskich pretendował nie tylko do roli świeckiego władcy, ale także mieszał się w spory dogmatyczne. Ograniczył rolę papieża do „modlącego się za powodzenie działań podejmowanych przez cesarza”.

Karol dokonał również reformy życia klasztornego, zmuszając...

Ustrój społeczny i polityczny państwa karolińskiego

 

Aparat administracyjny w państwie Karola był prymitywny i nie różnił się dużo od systemu zarządzania wypracowanego przez Merowingów. Administracja lokalna spoczywała nadal w rękach hrabiów- grafów; czasem kilka hrabstw łączono w większe jednostki, na których czele stawali duces...

Życie gospodarcze i kultura karolińska

 

Współpracownicy Karola w reformie intelektualnej i przedstawiciele „odrodzenia”:

Alkuin

Angilbert- poeta

Teodulf- poeta

Piotr z Pizy- gramatyk

Paweł Diakon- kronikarz longobardzki

Einhard- biograf Karola Wielkiego.