Plusy i minusy wielkiej rewolucji Francuskiej

Plusy: + wystąpienie społeczeństwa w innych krajach Europy i Ameryki Południowej spowodowało zniesienie monarchii absolutnej + państwo stało się bardziej przynależne do ludu, a nie tylko własnością króla + ukrócono niesprawiedliwe przywileje duchownych i szlachty + zrównano ludność pod względem prawnym + wprowadzono wolność słowa, swobodę wyznania, nietykalność osobistą + powstała w wielu krajach konstytucja podobna do Deklaracji, dzięki ...

Plusy i minusy wejścia Polski do Unii europejskiej stan na czerwiec 2010

PLUSY I MINUSY WEJŚCIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Unia Europejska to wielka rodzina państw demokratycznych, których celem jest praca na rzecz wspólnego dobrobytu i pokoju.

Powstanie Styczniowe - Plusy i Minusy

Powstanie dokonało całkowitego uwłaszczenia chłopów. Przyczyniło się do wewnętrznego wzmocnienia Polaków. Zjawisko to ujawniło się silnie zakorzenionymi więzami Polaków w trzech zaborach. Stanowiło przełomowy moment w tworzeniu się nowoczesnego państwa polskiego. Polacy wykazali gotowość do...

Rozwój osobowości wg. Freuda – plusy i minusy

 

W osobowości rozwija się najpierw wiedza o świecie, pierwsze informacje o charakterze emocjonalnym zapisywane są w układzie nerwowym jeszcze w okresie płodowym. Przy porodzie wszystkie informacje z życia płodowego zepchnięte zostają do podświadomości dziecka.

Etapy kształtowania się wiedzy (od...

Plusy i minusy wejścia Polski do UE

Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 roku w momencie wejścia w życie postanowień traktatu z Maastricht. Unia Europejska jest nowym typem związku między państwami, którego głównym zadaniem jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi, zapewnienie bezpieczeństwa, zapewnienie postępu gospodarczego i społecznego oraz ochrona wolności praw i interesu obywateli. Jedną z najważniejszych zalet Unii z punktu widzenia zwykłego obywatela jest możliwość ...