ALEXANDRIA MINOR, Alexandres, Iskenderun

Tur. bpstwo w metropolii Anazarbus (Ain Zarba) w rzym. prowincji Cylicja II; wzmianki o bpach z IV-V w., a o bpstwie do poł. X w. ;

w XII w. pojawia się druga nazwa bpstwa: Cambysopolis, pod którą występuje ono jako bpstwo tytuł, do pocz. XX w.;

obecnie jest bpstwem tytuł, pod nazwą pierwotną.

KATON Młodszy Utyceński zwany Minorem (95 p.n.e. - 46 p.n.e.)

Śmierci zawdzięcza nieśmiertelność

Polityk rzymski, prawnuk Katona i jego naśladowca. Stanął w obronie umierającejrepubliki i starorzymskich obyczajów, usiłował przywrócić dawne cnoty rzymskie iobyczaje. Słynął z prawości i uczciwości. W 72 roku p.n.e. walczył z powstańcamiSpartakusa. Był...

Pingwin mały (Eudyptula minor)

Jest to gatunek nocny występujący na wybrzeżach Tasmanii, Nowej Zelandii i południowej Australii. Ma tylko 40 cm wysokości przy masie 1,3 kg. Mimo niewielkich wymiarów może przebywać pod wodą ponad 6 min, osiągając głębokość 50-80 m.