Ministerstwa

Czytaj Dalej

Ministerstwo finansów

Struktura organizacyjna Ministerstwa Finansów Minister Finansów Sekretarz Stanu Podsekretarz Stanu Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Gabinet Polityczny Ministra Sekretariat Ministerstwa Departamenty Dyrektor Generalny Biura Sekretariaty Minister Finansów nadzoruje Generalnego Inspektora Celnego i Krajową Izbę Biegłych Rewidentów oraz podlegają mu następujące jednostki organizacyjne: Instytut Finansów, Centrum ...

Struktura ministerstwa

W skład ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne: a) departamenty- realizujące merytoryczne zadania ministerstwa b) biura- wypełniające zadania w zakresie obsługi ministerstwa c) sekretariaty- obsługujące ministra, komitety, rady i zespoły d) wydziały- jako komórki organizacyjne wewnątrz departamentów i biur.

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy wewnętrzne - Minister i ministerstwo spraw zagranicznych

Minister spraw zagranicznych korzysta z takich samych przywilejów jak przedstawiciele dyplomatyczni; Ministerstwo spraw zagranicznych – prowadzi całość polityki zagranicznej państwa, utrzymuje kontakt z obcymi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi, kieruje praca własnych placówek; Struktura MSZ – trzy rodzaje departamentów: terytorialne (prowadzą i koordynują bieżącą politykę zagraniczną wobec określonych grup ...

Ministerstwo

W codziennej praktyce funkcjonowania ministerstwa sekretarz stanu, podsekretarz stanu, dyrektorzy departamentów i inni wyżsi urzędnicy działają samodzielnie, podejmując nie raz bardzo ważne rozstrzygnięcia i inne działania podejmowane są w imieniu ministra, realizując ustalone przez ustawy jego kompetencje jako naczelnego organu administracji rządowej.

WYDAWNICTWO MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ, Wydawnictwo MON

WYDAWNICTWO MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ, Wydawnictwo MON, wydawnictwo publikacji wojskowych nauk.

ADMINISTRACJI WOJENNEJ MINISTERSTWO

Resort utworzony 8 III 1802 przez Napoleona. Prowadzeniem działań militarnych zajmowało się min. wojny, nowy resort natomiast kierował zaopatrzeniem wojska. 1802-1810 zarządzał nim Dejean, potem Lacuee, a od 20 XI 1813 Daru.