Mimesis

Czytaj Dalej

MIMESIS

 

MIMESIS (gr. <mmesis> = naśladowanie; odtworzenie artystyczne)

estet. Podstawowy termin starożytnej i współczesnej estetyki, oznaczający naśla­dowanie natury (jej wyglądu lub siły twórczej) w dziele sztuki. Mimesis jako katego­ria estetyczna została rozwinięta przez Ary­stotelesa (imitacja rzeczy...

MIMESIS, (gr.) naśladowanie rzeczywistości w sztuce

MIMESIS, (gr.) naśladowanie rzeczywistości w sztuce; jedna z podstawowych i swoistych kategorii antycznej estetyki, określająca relację między dziełem a światem wobec niego zewnętrznym. Przez m. rozumiano początkowo wyrażanie dynamiki uczuć i przeżyć w muzyce i tańcu (teoria pitagorejska), nast...