Pojęcie prestiżu ( Wright Mills, Talcott Parsons)

Wright Mills chciał stworzyć nową klasę średnią, miały to być tak zwane białe kołnierzyki. Zarówno w pracach Talcott’a Parsons jaki i Wright’a Mills pojawiło się to pojęcie. Wright Mills: klasy współczesne kapitalizmu” 3.

Typy elit - Mills

Lokalne sfery towarzyskie – powiązania luźne, przynależą osoby posiadające lokalny prestiż i władzę, ze względu na luźny charakter częste rozłamy.

Czterysta rodzin metropolii – już nie jednostki, ale rodziny, najczęściej zasiedziałe na danym terenie charakteryzujące się lokalnym...