Milczenie

Czytaj Dalej

MILCZENIE

Milczenie ludów jest lekcją dla królów, fr. Nie mogę milczeć, ros. Wieża Milczenia zob. Wieża (Milczenia). Wśród szczęku oręża milczą prawa (a.

Nie mów tego, o czym należy milczeć, nie przemilczaj tego, co należy powiedzieć.

Można także zauważyć, że słowa:\'Mowa jest srebrem, a milczenie złotem\' nie potwierdzają się w temacie mojej pracy. Widać bowiem, że zarówno mowa i milczenie są sobie równe i jednakowo ważne.

Milczenie i jansenizm polityczny

Gdykról pozwolił mu powrócić, nakazał zarówno apelantom, jak i akceptantom zachowanie milczenia, podkarą wygnania. Wosobnym brewe (1755) potwierdził on nakaz milczenia, złagodził wszakże wymagania wobec umierającychapelantów.

MILCZENIE, rozprawa filoz.-lit. C. Norwida

MILCZENIE, rozprawa filoz. „ciszy" i „milczenia", występującej w wielu wypowiedziach poety.

Z KRAJU MILCZENIA, zbiór opowiadań W. Żukrowskiego

Z KRAJU MILCZENIA, zbiór opowiadań W. WYKA  Rozmiary kraju milczenia, w: Pogranicze powieści, wyd.

Program „Bezpieczne Tychy – Dość Milczenia” jako przykład współdziałania Rady Miasta i Policji w celu poprawienia jakości życia mieszkańców. Dobre i złe strony wdrażanego programu dla społeczności lokalnej

Owocem tych działań stał się program „Bezpieczne Miasto – Dość Milczenia” Przy planowaniu i realizacji polityki miasta wzorowano się na klasycznym modelu cyklicznym składającym się z takich komponentów jak znalezienie problemu, jego definicja, identyfikacja rozwiązań, ocena proponowanych rozwiązań, wybór rozwiązań najlepszych, wdrożenie rozwiązań oraz ocena końcowa całego projektu.

Interwencje i milczenie

Dopiero po zakończeniu wojny, bardziej dla taktyki wojny z Kościołem czy zreligią maż dla poznania prawdy, podjęto w niektórych krajach temat milczenia Piusa XII o zbrodniacheksterminacji i zagładzie Żydów.