Mikroelementy

Czytaj Dalej

MIKROELEMENTY

Niedobór mikroelementów w organizmiezwierzęcym prowadzi do różnego rodzaju zaburzeńi schorzeń, np. W wypadku wyraźnegobraku pewnych mikroelementów zalecane jeststosowanie mikrona wozów.

Witaminy i mikroelementy

Niewiele jest danych dokumentujących rolę witamin i mikroelementów w zapobieganiu nowotworom. Nowoczesna medycyna jednoznacznie nie zaleca suplementacji witamin i mikroelementów w celu zmniejszenia zachorowalności na nowotwory.

Mikroelementy - żelazo, miedz, cynk...

ŻELAZO:wchodzi w skł.Hemoglobiny(czerwony barwnik połączony z białkiem w krwi)&miglobiny(j/w w mięśniach)

Żelazo jest niezbędne do:transport tlenu po organizmie,tworzenie erytrocytów,procesów utleniania zachodzących w żywych komórkach.

Obj.niedoboru żelaza: anemia, osł. organizmu,zawroty...

Cukry, kwasy, makro i mikroelementy

Biosfera-przestrzeń w której żyją organizmy żywe. Pierw wyst. w największ. il.w powietrzu:N 78, O 21, CO2 0,5, Ar 0,05. skorupie ziem: O-49,5 Si-23,5, Al.-7,5, Fe-5,1,Ca-3,4, Na-2,6,K-2,4,Mg-1,9, inne-2,7 śr.wodnym-Ca, Mg, Na, O,H, organizmie:O-51,1,C-40,H-6,6,N-0,7,inne-1,2. Przykłady na jedność przyr...

Pierwiastki u roślin - MIKROELEMENTY

Fluor - składnik szkliwa zębów, kości. Niedobór i nadmiar szkodliwe. Niedobory w pokarmach zwiększają podatność na próchnicę.

Jod \

Cynk - składniki niektórych hormonów. Cynk bierze udział w przemianach białkowych i jest niezbędny do syntezy czynników regulujących wzrost i rozwój...

MIKROELEMENTY

Pierwiastki stanowiące znikomą część składową ciała ludzkiego. Patrz ->PIERWIASTKI CIAŁA LUDZKIEGO.

Mikroelementy

Pierwiastki chem. występującew bardzo małych ilościach (0,01–1000 ppm)w organizmach roślinnych (B, Mn, Cu, Zn, Fe,Mo) i zwierzęcych (Fe, Cu, Co, Mn, Zn, J, Se,Mo, F, Cr, Ni, Si, V, Sn), niezbędne do ichżycia i rozwoju, pełniące w ustroju rolę aktywatorów enzymatycznych i hormonalnych.

Np. odpowiednie...

MIKROELEMENTY (pierwiastki śladowe)

Pierwiastki chemiczne, których zawartość w organizmie nie przekracza 0,01%, a zapotrzebowanie dobowe 100 mg/dobę. Należą tu m.in. żelazo, miedź, cynk, jod, fluor, selen, chlor, mangan, molibden, kobalt, wanad, nikiel i krzem. Nie wszystkie, w przeciwieństwie do makroelementów są niezbędne do jego...