Mikołajczyk

Czytaj Dalej

Działalność polityczna Stanisława Mikołajczyka w Polsce Ludowej

 

Stanisław Mikołajczyk, przywódca ruchu ludowego, pełnił funkcje premiera rządu polskiego w Londynie w latach 1943-1944. Jesienią 1944 roku, po nieudanej wizycie w Moskwie podał się do dymisji. Szykował się do odegrania roli w Polsce powojennej, ale już nie jako premier rządu emigracyjnego, lecz jako...

Polityka Stanisława Mikołajczyka jako premiera rządu polskiego w Londynie

 

4/5 VII 1943 W. Sikorski - premier rządu emigracyjnego w Londynie, po inspekcji II Korpusu, zginął w katastrofie lotniczej w Gibraltarze. 14 VII 1943 nowym premierem został prezes Stronnictwa Ludowego Stanisław Mikołajczyk. Nowy premier próbował doprowadzić do wznowienia stosunków dyplomatycznych z ZSRR...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Spotkanie z Mikołajczykiem

29 maja profesor opuścił Związek Radziecki, a 7 czerwca ponownie był już w Chicago. Tymczasem od 5 czerwca w USA przebywał Mikołajczyk. Wizyta ta miała bardzo dobrą oprawę i nadano jej znaczny rozgłos. Polski premier aż trzykrotnie spotykał się z prezydentem Rooseveltem, który zapewniał go, iż może...

MIKOŁAJCZYK STANISŁAW (1901-1967) - polityk

Działacz ruchu ludowego, po kam­panii wrześniowej 1939 r. przedo­stał się przez Węgry do Francji, gdzie w październiku tego roku ob­jął stanowisko wiceprzewodniczą­cego Rady Narodowej Rzeczypo­spolitej Polskiej.

Od września 1941 r. był wicepremierem i ministi-em spraw wewnętrznych, a 14 lipca 1943 r...