Mikołaj I

Czytaj Dalej

Mikołaj Kopernik

Według badań dotyczących pochodzenia rodu Koperników, wywodzi się on ze Śląska. W czternastym i piętnastym wieku pojawiają się wzmianki o rodzie Koperników zamieszkującym w miastach śląskich, a potem i innych. Dziadek astronoma Jan był zamożnym krakowskim kupcem, ojciec zaś hurtownikiem. Rodzice astronoma Barbara i Mikołaj, mieli czworo dzieci: Andrzeja, Mikołaja, Barbarę i Katarzynę. Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu przy ulicy świętej Anny.

Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Mikołaj z Autrecourt

Najkonsekwentniej wyciąga wnioski z tez ockhamistycznych i dodaje do nichszereg innych nauk niezwykle odważnych jedna z najciekawszych postaciXIV w., Mikołaj z Autrecourt (de Ultricuria), zmarły około 1350 r.

Był on w latach 1320-1327 członkiem kolegium Sorbony, magistrem sztuki licencjatem teologii. Na...

Papież mecenas — Mikołaj V

Papież ten i jego następcy w różnym stopniu zajmowali się renesansem, obejmując swoją działalnościątakże sprawę tureckiego zagrożenia, problemy włoskiej polityki, a w minimalnym zakresie reformę życiakościelnego i wewnętrzne potrzeby Kościoła Powszechnego.

Mikołaj V (1447-1455) został...

Mikołaj I

Przez ludzi sobie współczesnych uznawany za drugiego Eliasza był indywidualnością nieprzeciętną, naturąwładczą, człowiekiem bezkompromisowym. Wybrany papieżem w 858 roku na życzenie cesarzaLudwika H, osobiście wówczas obecnego w Rzymie, nie zamierzał później narzucać papieskiegozwierzchni; twa...

Mikołaj Kopernik - biografia

Dnia 19 lutego 1473 roku przy ulicy świętej Anny w Toruniu (obecnej ulicy Kopernika) przyszedł na świat Mikołaj Kopernik, syn Mikołaja - kupca z Krakowa oraz matki torunianki - Barbary z domu Watzenrode. Kopernik przechodził ulicami Starego Miasta do szkoły parafialnej, która mieściła się w pobliżu...

Św. MIKOŁAJ

Zm. ok. 342, biskup Miry w Azji Mn., jeden z najpopularniejszych chrześc. świętych na Wschodzie, gdzie nazywają go „cudotwórcą", i Zachodzie, także w śrdw. Polsce. Jego legenda tworzy się w IX-X w., w 1087 szczątki jego miały być skradzione przez kupców wł. i przewiezione z Miry do Bari, dla większej...

Mikołaj z Kozłowa

 

W II i III dekadzie XV w. Mikołaj z Kozłowa, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów krakowskich, w mowach wygłoszonych na Uniwersytecie oraz na soborze bazylejskim zawarł szereg uwag dot. władzy i państwa.

Magisterium sztuk wyzwolonych uzyskał na Uniwersytecie Praskim za dziekanatu...

MIKOŁAJ DOŚWIADCZYŃSKI - WZORZEC OSOBOWY DOBY OŚWIECENIA - dzieje bohatera

Opisuje młodość i lata dojrzewania młodego szlachcica Mikołaja Doświadczyńskiego w domu rodziców. Jest w tej księdze przedstawiona charakterystyka jego rodziców. Byli oni patriotami i szczerzy. Jego ojciec jest niewykształcony, cały czas przebywa na sejmikach. Jest sarmatą. Matka jest kurą domową...

Tomiści - Mikołaj z Trivet

Mikołaj Trivet (z Trivet) o nadzwyczaj uniwersalnym umyśle był bardzo płodnympisarzem, poza komentarzem do Sentencji i Quodlibet napisał Correctoriumcorruptorii Thomae, komentował Senekę i innych autorów klasycznych, a takżeO pocieszeniu, jakie daje filozofia Boecjusza, O państwie bożym Augustyna...

Święty Mikołaj z Filie

gr. Nikolaos; nike- - zwycięstwo, -laos - lud; “oby odnosił zwycięstwo dla swego ludu”; “oby zwyciężałlud”.Św. Mikołaj z Filie, pustelnik (1417-1487). Syn skromnego górala. Na życzenie rodziców pojął za żonęDorotę Wyss, z którą miał dziesięcioro dzieci. Mikołaj był radcą, kantonalnym sędzią...

Święty Mikołaj

Św. Mikołaj, biskup (+ ok. 343/352?). Urodził się w Patras w Grecji. Był biskupem Miry (Azja Mniejsza)na początku IV wieku. W działalności pasterskiej odznaczał się wrażliwością na ludzką biedę i nieszczęście.Swoją pomoc ofiarował dyskretnie lub anonimowo. Uczestniczył w soborze powszechnym w...

Mikołaj Rej – świetny obserwator otaczającej go rzeczywistości (Krótka rozprawa, Źwierzyniec, Żywot człowieka poćciwego).

Mikołaj Rej, czołowy polski pisarz okresu renesansu, był bardzo ciekawą osobowością. Jego twórczość jest mało osobista, ale istnieje uzasadnione przypuszczenie, że sam napisał swoją biografię, przypisywaną Andrzejowi Trzycieskiemu i dołączoną do Żwierciadła. Świadomie pisał po polsku, znane...

Mikołaj Rej (1505-1569)

Mikołaj Rej urodził się w Żurawnie pod Haliczem, jako syn zamożnej rodziny ziemiańskiej. W dzieciństwie i młodości uczęszczał do różnych szkół, ale niewiele się w nich nauczył, gdyż bardziej niż nauka pociągały go zabawy i wesołe towarzystwo. Dopiero jako młodzieniec na dworze Andrzeja...

HUSSOWSKI MIKOŁAJ, Hussovius, z Hussowa lub Husowa, Hussowczyk

HUSSOWSKI MIKOŁAJ, Hussovius, z Hussowa lub Husowa, Hussowczyk, ur. ok. 1475, zm. po 1533, poeta polsko-łaciński. Pochodził z ubogiej rodziny nieszlach,, zamieszkałej prawdop. w Husowie na Białorusi, dworzanin i protegowany E. Ciołka, 1521-22 przebywał w Rzymie, gdzie na życzenie mecenasa napisał dla...

Mikołaj Rej - Złoty Wiek

Szereg znakomitych pisarzów wieku złotego otwiera Mikołaj Rej (1505-1569), urodzony w Żórawnie pod Haliczem. Ojciec jego, jak powiada przyjaciel i biograf Reja, uczony humanista Andrzej Trzecieski, «o wychowanie tego syna mało dbał, bo jednegoż miał, tak że ji przy sobie chował aż do niemałych lat, że...

GOMÓŁKA MIKOŁAJ

ur. ok. 1535 w Sandomierzu (?),zm. po 30 IV 1591 (5 III 1609 w J a z ł o w c u ? ) , kompozytor.

Przyjęty 1545 na dwór króla Zygmunta II Augusta, uczyłsię od 1548 muzyki u Jana Klausa i grał w kapeli (do 1563);1566-78 mieszkał w Sandomierzu, gdzie m.in. był ławnikiem; 1580 krak. drukarnia Łazarzowa wydala...

GORZKOWSKI MIKOŁAJ, Mikołaj z Gorzkowa bp.

ur.w poł. XIV w. w ziemi proszowskiej, zm. 1414, prof, i r e k t o rAkademii Krakowskiej.

Na uniw. w Pradze uzyskał 1370b a k a l a u r e a t , później stopień magistra sztuk wyzwolonych,przed 1382 tytuł bakalarza na wydz. prawa, a 1386, prawdopodobnietamże, stopień doktora prawa kan.; nast. był naAkademii...

Mikołaj z Radomia

Obok wielkich mistrzów burgundzkich i niderlandzkich na uwage zasługuje twórc; polski, wduej mierze uzaleniony od przedstawicieli polifonii burgundzkiej, a zwła szcza od Dufaya.

Jest nim Mikołaj Radomski (lub: Mikołaj z Radomia), o któryn wiemy zreszta niewiele (datyjego ycia sa nie znane, działał w I...

Mikołaj Zieleński

Praktyka i teoria kompozycji były w Wenecji równie bogato prezentowane. Jest to ju epokadzieł i traktatów drukowanych, mysli twórców przenikały poza Wenecje, stad znaczenie tejszkoły nie ogranicza sie do miasta.

W Polsce wybitnym mistrzem stylu weneckiego był Mikołaj Zielenski, kapelmistrz i organista na...

Mikołaj Sęp Szarzyński : nowa koncepcja życia i człowieka (porównaj z postawą renesansowego humanisty)

 

Mikołaj Sęp Szarzyński urodził się w 1550 r., a zmarł przedwcześnie w 1581r. Był więc współczesny Kochanowskiemu, jednak jego nieliczne wiersze zapowiadają już nową epokę.

Rytmy albo Wiersze polskie – niewielki tomik sonetów Sępa Szarzyńskiego wydany został przez jego brata w 1601 r., a więc...