Migrena

Migrena

Czytaj Dalej

Migrena

Do rzadkości należy obecnie rozpoznanie migreny gałkoporaźnej, gdyż w świetle badań arteriograficznych przypadki napadowych bólów głowy z oftalmoplegią okazują się bardzo często tętniakiem.

Migrena

Szukając najlepszego sposobu terapii migreny, powinno sięwziąć pod uwagę, że wiele cierpiących na nią osób ma częstotakże problemy z odcinkiem szyjnym kręgosłupa i że od-czuwane dolegliwości migrenowe mogą się przeplatać z bó-lami mającymi swe źródło zupełnie gdzie indziej.

Migrena i bóle głowy

Migrena jest to jednostronny lub obustronny ból głowy występujący okreso-'o łącznie z zaburzeniami wegetatywnymi i wzrokowymi. Migrena powstaje 'skutek mózgowych zaburzeń naczynioruchowych.

Migrena

Nazwą migrena określa się napadowe bóle głowy, spowodowane rozszerzeniem niektórychnaczyń wewnątrz- i zewnątrzczaszkowych, trwające od kilku godzin do kilku dni, częściej ukobiet niż u mężczyzn.

Migrena szyjna (kręgowopochodny ból głowy)

Jaki charakter ma ból?

Dominuje wrażenie ucisku. Ból obejmuje początkowo tyłgłowy i promieniuje stamtąd do ciemienia i czoła. Dotkniętanim osoba doznaje wrażenia jakby ściskania głowy obręcząi ucisku gałek ocznych. Do dolegliwości bólowych dołączająsię tez zawroty głowy, szum w uszach...

Migrena

Bardzo przykry dla chorego jest stan migrenowy: ataki powtarzają się wielokrotnie w ciągu kilku dni.