Migdałki podniebienne

Migdałki podniebienne

Czytaj Dalej

Migdałek podniebienny

W obrębie cieśni gardła miedzy obu łukami podniebiennymi leży wgłębienie, które w swej tylnej idolnej części zawiera migdałek podniebienny.

OSTRE ZAPALENIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH (ANGINA)

Leczenie ostrego zapalenia migdałków podniebiennych polega na: izolacji i położeniu do łóżka, podawaniu dużej ilości płynów, salicylanów i penicyliny lub jej odmian półsyntetycznych, podawanych w dawce odpowiedniej dla wieku i masy ciała chorego co najmniej przez 8—10 dni.

Przerost migdałków podniebiennych

Migdalki podniebienne leżą obustronnie między lukami podniebienno-językowymi a podniebienno-gardlowymi.  Przerost migdalków podniebiennych powoduje przede wszystkim zaburzenia drożności dróg oddechowych w obrębie gardła środkowego.

Choroby układu oddechowego - Ostre grudkowe lub zatokowe zapalenie migdałków podniebiennych - angina

Do innych należą : afty gardła, czyli pryszczykowe zapalenie gardła oraz przewlekłe ropne zapalenie migdałków podniebiennych.

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GARDŁA I MIGDAŁKA PODNIEBIENNEGO

Mięsak może objawiać się jako nie-bolesny przerost jednego tylko migdałka podniebiennego. W przypadkach postępującego jednostronnego przerostu migdałka podniebiennego wskazana ^est biopsja lub tonsillectomia z badaniem histopatologicznym całego materiału.

Migdałek podniebienny

● pokryty nabłonkiem wielowarstwowym płaskim nierogowaciejącym, który zagłębia się, wytwarzając charakterystyczne, rozgałęzione krypty z licznymi grudkami chłonnymi wtórnymi ● nabłonek migdałka w następstwie przenikania limfocytów zredukowany do 2 lub 3 warstw – w wyniku tego podstawne warstwy nabłonka są rozluźnione i zmieniają się w siateczkowate pasmo (siateczkę nabłonkową) ● krypty migdałka i utkanie limfatyczne w postaci pojedynczej ...

Wyrostek podniebienny

Bocznie wyrasta on z trzonu szczęki, przyśrodkowo łączy się z wyrostkiem szczęki przeciwległej za pomocą szwu podniebiennego poś-rodkowego (sutura palatina mediana).

Parzysta kość podniebienna

skierowanego ku tyłowi i bocznie od brzegu tylnego połączenia obu blaszek, wyrostka oczodołowego (processus orbitalis) i klinowego (processus sphenoidalis), odchodzących ku górze od górnego brzegu blaszki pionowej, przedzielonych głębokim wcięciem klinów o-podniebiennym (incisura spheno-palatina).

Rozwój kości podniebiennej

Kość podniebienna powstaje jako kość okładzinowa na podłożu łącznotkankowym z jednego punktu kostnienia. Według niektórych autorów kość podniebienna kostnieje z czterech punktów.

Migdałki

Migdałki (tonsillae) są zbudowane podobnie jak grudki skupione, gdyż także składają się z licznych grudek chłonnych samotnych, leżących gęsto obok siebie. Różnią się od grudek skupionych m. in. tym, że naczynia limfatyczne nic dochodzą w nich tak blisko do poszczególnych grudek jak w grudkach...

Szczelina podniebienna

Szczelina podniebienna może występować również samodzielnie, bez rozszczepu wargi i szczęki; może ograniczać się do podniebienia miękkiego lub tylko do języczka (uvula bifida).

Migdałek językowy

Mieszki językowe (folliculi linguales), dawniej zwane gruczołami mieszkowymi języka, leżą na nasadzie języka sięgając ku tyłowi prawie do nagłośni, bocznie do migdałków podniebiennych.

Fałdy podniebienne poprzeczne

fałdy podniebienne poprzeczne, w liczbie 3—4 par. Fałdy podniebienne poprzeczne są jedynymi pozostałościami bogato rozwiniętej rzeźby odpornych listewek, które występują u wielu niższych ssaków.

Gruczoły podniebienne

Gruczoły podniebienne (glandulae palatinae). Między właściwą błoną śluzową a okostną występują liczne, małe, czysto śluzowe gruczoły podniebienne.

Rozcięgno podniebienne

Rozcięgno podniebienne (aponeurosis palatina) jest płytą ścięgnistą, bardzo odporną, która jako przedłużenie okostnej tworzy rodzaj kośćca podniebienia miękkiego; stanowi ona mniej więcej jego przednią trzecią część (mniej ruchomą).

Mięsień językowo-podniebienny

językowo-podniebienny wspólnie z m. poprzecznym języka powodują zwieranie cieśni gardła zbliżając do siebie przednie łuki podniebienne; zatrzymują one kęs w jamie ustnej przed jego przejściem do gardła.

Mięsień gardłowo-podniebienny

Włókna biegną zbieżnie ku górze i do przodu od środkowego zwieracza gardła, następnie w łuku gardłowo-podniebiennym, wreszcie powtórnie rozbicgając się kończą się 1) na podniebieniu miękkim łącząc się z włóknami mięśnia przeciwległego i na rozcięgnie podniebiennym; niektóre włókna przyczepiają się 2) do haczyka skrzydłowego, inne biegną w fałdzie trąbkowo-gardłowym i przyczepiają się 3) do ...

Migdałek gardłowy

Pod względem budowy różni się od migdałka podniebiennego i językowego tym, żc pokrywająca go błona śluzowa nie wytwarza głębokich wpuklcń w postaci zatok migdałkowych, lecz powiększa swą powierzchnię wytwarzając fałdy w kształcie listewek poprzedzielanych małymi bruzdami.

Migdałek trąbkowy

Migdałek trąbkowy (tonsilla lubaria) położony jest na wale trąbkowym; stanowi on boczne przedłużenie migdałka gardłowego. W przypadkach jego przerostu przewietrzanie ucha środkowego jest utrudnione lub uniemożliwione, w wyniku czego może nastąpić osłabienie słuchu.

Rozwój migdałków

Prawie równocześnie z powstawaniem migdałka podniebiennego na tylnej ścianie gardła zawiązuje się migdałek gardłowy (trzeci). Analogicznie jak migdałek podniebienny, lecz nieco później, zawiązuje się w błonie śluzowej nasady języka migdałek językowy.