Migawka

Migawka

Czytaj Dalej

Migawka w aparatach fotograficznych

Dłuższe czasy uzyskiwane są w trybie ręcznego sterowa­nia otwarciem migawki. Niektóre migawki są urzą­dzeniami czysto mechanicznymi, podczas gdy inne, w bardziej wymyślnych aparatach, są sterowane elektronicznie przez specjalne procesory.